Väite: Koulussa taideaineet ovat tasa-arvoisia

Issue X -lehden Pyhä lehmä -juttusarjassa kumotaan vääriä totuuksia.

”Lapset ja nuoret eivät erottele taidemuotoja keskenään samalla tapaa kuin aikuiset. Kun he maalavat, he liikuttavat kehoaan tai kuunnellessaan musiikkia tanssivat. Taideaineilla on sama inhimillinen alkujuuri, joka kumpuaa esteettisen kokemuksen ja itseilmaisun tarpeesta. Myös alkuperäiskansoilla eri taidemuodot kulkevat yhdessä niitä erottelematta. 

Musiikki, tanssi, kuvataiteet ja teatteri ovat kaikkia ihmisyhteisöjä ravitsevia voimia. Ne perustuvat aidoimmillaan sanattomaan vuorovaikutukseen ihmisten välillä. Länsimainen kulttuuri on eriyttänyt taideaineet yksittäisiksi oppiaineiksi.  

Eri tahot opettajajärjestöistä poliittisiin puolueisiin kamppailevat omien tärkeiden oppiaineidensa puolesta, mutta yhtenäisen taideoppiaineen puolesta ei puhu kukaan. Suomessa, kuten muissakin länsimaissa, peruskoulun tuntijako tehdään parlamentaarisesti ja se on kompromissien kompromissi. Kukaan ei mieti tuntijakoa oppilaan kokemuksen näkökulmasta.

Perusopetuksessa pitää olla taide-niminen oppiaine, joka sisältää kaikki taideaineet. Taidetta täytyy myös integroida taitoaineisiin, esimerkkinä liikunta ja käsityöt sekä muihinkin oppiaineisiin. Peruskoulu voi olla kulttuuriympäristö, jossa koululaiset pääsevät tekemään eri oppiaineita yhdistäviä esitysprojekteja. Taiteen ja taidon välisiä yhteyksiä täytyy vahvistaa ja helpottaa taiteilijoiden pääsyä koulumaailmaan.”

Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori

Teksti on julkaistu alun perin Taideyliopiston Issue X -lehdessä, joka ilmestyi lokakuun Image-lehden välissä. Lue lisää: uniarts.fi/issuex.​