Väitös: Mari Martin pohtii minää teatterillisena kysymyksenä

Minä on luonteeltaan pakeneva. Miten siis on mahdollista esityksellistää omaelämäkerrallista minätekstiä? Miksi edes pitäisi? Tätä pohtii Mari Martin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 22. marraskuuta tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan ”Minän esitys: Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle”. Tutkimuksessa avataan henkilökohtaisuutta ja omaelämäkerrallisuutta teatterityössä ja esittämisessä tutkija-ohjaajan näkökulmasta.

Martin on ohjaaja ja teatteriopettaja, joka on valmistunut teatteritaiteen lisensiaatiksi vuonna 2007. Nyt tarkastettava tutkimus on taiteellisen tutkimuksen kirjallinen osa, jossa kuvataan ja pohditaan Minun toinen -nimisen teatteriesityksen (2010) valmistamista. Esityksen valmistamisen keskiössä oli Martinin yksityinen päiväkirjateksti, jota hän työsti teatterilliseen muotoon yhdessä näyttelijän kanssa. Tekstin ohella työskentelyn lähtökohtina olivat liikkeellisyys ja tilallisuus. Tutkimus on omakohtaisen taiteellisen työskentelyn reflektio ja paikoin syvällinen itsereflektio. Se havainnollistaa, pohtii ja purkaa minää teatterillisena kysymyksenä.

Väitöstutkimus ”Minän esitys: Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle” tarkastetaan julkisesti perjantaina 22. marraskuuta 2013 klo 12 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa (auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki). Vastaväittäjänä on TeT, yliopettaja Helka-Maria Kinnunen. Kustoksena toimii taiteellisen tutkimuksen professori Esa Kirkkopelto esittävien taiteiden tutkimuskeskuksesta Tutkesta.

Väitöstutkimuksen kirjallinen osa on julkaistu Acta Scenica -sarjassa, ja sitä voi ostaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjastosta. Julkaisu on nähtävänä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Teatterikorkeakoulun kirjastossa.