Photo: Jarkko Partanen

Uusi Kinesis-julkaisu nostaa esiin ajankohtaisia käsitteitä ja keskustelunaiheita eurooppalaisessa esittävässä taiteessa ja sen yliopistokoulutuksessa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Kinesis-julkaisusarjassa on ilmestynyt koreografian professori Kirsi Monnin ja professori, päätoimittaja (Performance Research Journal) Ric Allsoppin toimittama teos Practicing Composition: Making Practice. Texts, Dialogues and Documents 2011–2013. Kirja dokumentoi ja käsittelee esittävän taiteen ja sen koulutuksen ajankohtaisia teemoja eurooppalaisissa taideyliopistoissa ja maisteriohjelmissa. Englanninkielinen kirja koostuu 19:n kuudessa eurooppalaisessa yliopistossa toimivan kirjoittajan artikkeleista, ja sen käsittelemiä aiheita ovat mm. poiesis, poetics, composition, latency, assemblage, open form, formless, co-dependent creation, interruption, ad-hoc dramaturgy, collective learning environments, utopian choreography, framed reality ja post-identity politics.

 

Julkaisu dokumentoi teemoja, käsitteitä ja käytäntöjä, jotka nousivat esiin esittävien taiteiden maisteriohjelmien kolmivuotisessa Erasmus Intensive (IP) -koulutusprojektissa. IP:n koollekutsujana toimi SODA-koulutusohjelma (solo/dance/authorship) Berliinin Inter-University Center for Dancesta (HZT), ja mukana olivat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun koreografian koulutusohjelman lisäksi maisteriohjelmat Hollannista, Englannista, Kroatiasta ja Espanjasta. IP tarjosi puitteet käydä keskustelua ja jakaa ajatuksia niistä monista keskeisistä dramaturgian, komposition ja koreografian kysymyksistä, joita nykypäivänä käsitellään eurooppalaisessa kehollisuuteen perustuvien esittävien taiteiden maisterikoulutuksessa.

Julkaisu koostuu keynote-luennoista, artikkeleista, dialogeista sekä työpajojen dokumentoinneista ja kuvauksista. Artikkelit ja dialogit käsittelevät teemoja enemmän teoreettisella tasolla, ja työpajakuvaukset dokumentoivat harjoitteita ja niiden perusteita avoimella tavalla.

 

 

Teoksen kirjoittajia ovat Ric Allsopp, Niels Bovri , João DaSilva, Scott deLahunta, Ellen Jeffrey, Emilie Gallier, Konstantina Georgelou, Saara Hannula, Martin Hargreaves, Kiran Kumar, Miika Luoto, Sergiu Matis, Kirsi Monni, Sophia New, Mila Pavićević, Victoria Pérez Royo, Goran Sergej Pristaš, Ari Tenhula ja Jasna Zmak.

 

Kinesis on Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja.

Kirsi Monni and Ric Allsopp (toim.): Practicing Composition: Making Practice. Texts, Dialogues and Documents 2011–2013. Kinesis 6, 2015.

Hinta 20€. Teosta myydään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjastossa (Haapaniemenkatu 6, Helsinki) ja sitä voi tilata osoitteesta . Toimituskulut 10 € / tilaus. Teoksen verkkoversio julkaistaan 31.12.2015.

 

Erasmus IP MA ohjelmat: MA SODA (Solo/ Dance/ Authorship) HZT, University of the Arts, Berlin, DE; MA Choreography, School of Dance, ArtEZ, Arnhem, NL; MA Choreography, Theatre Academy the of University of the Arts, Helsinki, FI; MA Dance Theatre: The Body in Performance, Trinity/ Laban, London, UK; Dance Programme, Falmouth University, UK; MA Performance Dramaturgy, Academy of Drama Arts; University of Zagreb, HR; MA in Performing Arts Practice and Visual Culture, University of Castilla-La Mancha, ES