Uudet Praxis-maisteriohjelman opiskelijat

Kuvataideakatemian 2-vuotiseen Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman opiskelijavalinta suoritettiin erillisvalintana syyslukukaudella 2018. Ensimmäinen hakuaika oli 8.8.-22.8.2018. Hakuaikaa päätettiin dekaanin päätöksellä jatkaa, ja jatkettu hakuaika oli 8-22.10.2018. Sähköisen Opintopolku-hakujärjestelmän kautta hakulomakkeen täytti 35 hakijaa, joista 32 todettiin hakukelpoisiksi hakijoiksi kielitaitonsa perusteella. Kuvataideakatemian vaatimien hakemusten, niiden liitteiden sekä vapaaehtoisten portfolioiden perusteella haastatteluihin kutsuttiin 12 hakijaa, joista kaikki osallistuivat haastatteluun.

 

Kuvataideakatemian valintojen tuloksen mukaan seuraavat 5 hakijaa ovat hyväksytty opiskelijoiksi ja 3 hakijaa varasijalle:

Praxis-maisterohjelmaan valitut hakijat:

Andrews, Ria

Korhonen, Jonni

Lehtovuori, Noora 

Lin, Chih Tung

Romppanen, Johannes

 

Varasijat:

1.Thitz, Riikka

2. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

3. Wu Yiling
 

Hyväksytyille ja varasijalla oleville hakijoille on lähetetty sähköpostia 28.11.2018. Tarkistathan, ettei viesti ole roskapostilaatikossasi. Voit tiedustella valinnan tulosta myös sähköpostitse: kuva.hakijapalvelut(at)uniarts.fi. Sähköpostissa on tietoa valintaprosessista, opintojen aloittamisesta, paikan vastaanottamisesta sekä ilmoittautumisesta. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 12.12.2018 klo 15 mennessä.

 

Praxis-maisteriohjelman jäsen antaa palautetta ei-hyväksytyille haastatteluihin osallistuneille hakijoille puhelimitse:

29.11.2018 klo 13-15
 

Niille hakijoille, jotka voivat pyytää palautetta, on lähetetty asiasta sähköpostiviesti sekä palautteen antajien puhelinnumerot.

 

Palautetta ei anneta muina aikoina.

***

OIKAISUOHJE

 

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

 

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

 

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

 

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

 

Taideyliopisto / kirjaamo

PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C

00097 Taideyliopisto

kirjaamo@uniarts.fi

 

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.

Asiasanat