Uudet kuvataiteen maisteriopiskelijat

Kuvataideakatemian 2-vuotisten maisteriopintojen opiskelijavalinta suoritettiin erillisvalintana syksyllä 2018, hakuaika oli 8.8.-22.8.2018. Sähköisen Opintopolku-hakujärjestelmän kautta hakulomakkeen täytti 149 hakijaa, joista 142 todettiin hakukelpoisiksi hakijoiksi kielitaitonsa perusteella. Kuvataideakatemian vaatimien liitteiden ja portfolion perusteella haastatteluihin kutsuttiin 43 hakijaa, joista 42 osallistui haastatteluun.

Kuvataideakatemian valintojen tuloksen mukaan seuraavat 23 hakijaa ovat hyväksytty opiskelijoiksi ja 13 hakijaa varasijalle:

 

Kuvanveisto

Aho Timo

Dahlberg Laura

Schneider Sandra

Tiittula Eero

Kuvanveiston varasijat:

1. Vainio Jere

2. Kettunen Annina

 

Maalaus

Aho Henna

Broms Anna

Hinkula Kaija

Jokimies Maaria

Juntunen Topi

Kanto Hanna

Meriläinen Verna

Nurminen Emma

Smets Valentine

Maalauksen varasijat

1. Hetemäki Laura

2. Xiao Zhiyu

3. Naumanen Heidi

4. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

5. Haapanen Anu

 

Taidegrafiikka

Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

Niskala Jenni

Yamanoi Risako

 

Taidegrafiikan varasijat

1. Niskanen Anna

2. Hyrri Juliana

3. Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

 

Tila-aikataiteet

Autio Miia

Bilaletdin Heta

Liljander Sanna

Pietiläinen Jaakko

Pirtola Sampsa

Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

 

Tila-aikataiteiden varasijat

1. Cruz del Prado Eloy

2. Weber Laura

3. Vogt Lucas

 

Hyväksyttävissä ja varasijalla oleville hakijoille on lähetetty sähköpostia 14.11.2018. Tarkistathan, ettei viesti ole roskapostilaatikossasi. Voit tiedustella valinnan tulosta myös sähköpostitse ( ).

Sähköpostissa on tietoa valintaprosessista, opintojen aloittamisesta, paikan vastaanottamisesta sekä ilmoittautumisesta. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 5.12.2018 klo 15 mennessä.

Portfoliot on noudettava Kuvataideakatemian infosta aikaisintaan 3.12.2018 ja viimeistään 14.12.2018 osoitteesta Elimäenkatu 25 A, Helsinki. Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut portfoliot hävitetään 31.1.2019 jälkeen.

 

Maisterivalinnan arvosteluryhmän jäsenet antavat palautetta ei-hyväksytyille haastatteluihin osallistuneille hakijoille puhelimitse seuraavina aikoina:

14.11.2018 klo 14-16 tila-aikataiteet

14.11.2018 klo 13-14 kuvanveisto

14.11.2018 klo 13-15 maalaustaide

14.11.2018 klo 13-14 taidegrafiikka
 

Niille hakijoille, jotka voivat pyytää palautetta, on lähetetty asiasta sähköpostiviesti sekä palautteen antajien puhelinnumerot.

 

Palautetta ei anneta muina aikoina.

***

OIKAISUOHJE

 

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

 

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

 

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

 

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

 

Taideyliopisto / kirjaamo

PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C

00097 Taideyliopisto

 

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.