Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelijaksi hakemisesta

Päivitetty 14.9.2017

K: Onko Taideyliopistossa käytössä ensikertalaisten kiintiöt?

V: Ei ole.

 

K: Otetaanko Taideyliopistoon siirto-opiskelijoita toisesta yliopistosta erillisen siirto-opiskeluväylän kautta?

V: Taideyliopistolla ei ole käytössä erillistä siirto-opiskelijahakua. Kaikki hakevat Taideyliopistoon tutkinnonsuoritusoikeutta korkeakoulujen yhteishaussa. Taidealoilla on tarjolla valtakunnallisesti vain vähän aitoja siirtomahdollisuuksia alan sisällä tai soveltuvilta lähialoilta, minkä vuoksi siirto-opiskelijahaku yliopistosta toiseen ei taidealoilla ole todellinen vaihtoehto. Taideyliopisto suosittaa vahvasti, että toisessa korkeakoulussa jo opiskelevat suorittaisivat ensin aloittamansa korkeakoulututkinnon valmiiksi ja hakisivat sen jälkeen Taideyliopiston maisterivaiheen opintoihin. Tämä on opiskelijan opintopolun kannalta luonnollinen alan tai opiskelupaikan vaihdon ajankohta. 

 

K: Maksaako tutkinto-opiskelu?

V: Taideyliopisto perii EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta vieraskielisessä koulutuksessa opiskelevilta opiskelijoilta 5000 euron lukuvuosimaksun. Lisää tietoa lukuvuosimaksusta täällä (englanniksi). Muilta opiskelijoilta ei peritä lukuvuosimaksuja. Opiskelijat maksavat myös vuosittaisen ylioppilaskunnan jäsenmaksun (n. 100e), joka oikeuttaa heidät opiskelija-alennuksiin. Taideyliopisto ei tarjoa asuntoja tai maksutonta ruokailua, vaan opiskelijoiden tulee itse huolehtia omista elinkustannuksistaan. EU:n/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden tulee hakea oleskelulupaa, jonka saannin edellytyksenä on todistus käytössä olevasta omaisuudesta (n. 7000 e/vuosi). Lue lisää täältä.

 

K: Saanko lisäpisteitä kouluarvosanojen, ylioppilaskirjoitusten tai taidediplomien perusteella?

V: Vain valintakoesuoritus ja mahdolliset ennakkotehtävät arvioidaan, eli aiemmilla suorituksilla ei ole merkitystä sisäänpääsyn kannalta.

 

K: Onko peruskoulutukseen hakemiselle ikärajaa?

V: Ei ole. Riittää, että olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen.

 

K: Pitääkö minun osallistua valintakokeisiin Suomessa, vai voinko suorittaa tai korvata kokeen jotenkin?

V: Valintakokeisiin pitää osallistua paikan päällä Suomessa. Poikkeukset: Kuvataideakatemian erillisessä maisterihaussa hakija voidaan haastatella videoitse.  Sibelius-Akatemiassa on joitakin koulutuksia, joissa pilotoidaan videohakua. Näistä kerrotaan enemmän Sibelius-Akatemian valintaoppaassa. Teatterikorkeakoulussa saatetaan joissain englanninkielisissä maisteriohjelmissa ottaa käyttöön videohaku, Teatterikorkeakoulun valintaoppaasta löytyy tarkempia tietoja.

 

K: Voinko ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä vuonna?

V: Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolo-oikeutta on haettava kirjallisesti hakijapalveluista valintaoppaassa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

 

K: Pitääkö minun osata suomen kieltä, jotta voin hakea Taideyliopiston akatemioihin?

V: Akatemioissa on erilaiset kielitaitovaatimukset, joista kerrotaan tarkemmin valintaoppaissa. Tässä lyhyt kuvaus.

  • Kuvataideakatemia: Kuvataideakatemian hakijalta edellytetään riittäviä suomen, ruotsin ja/tai englannin kielen taitoja. Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen ja englannin kielellä. Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Hakijan on todistettava hakuvaiheessa joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa.
  • Sibelius-Akatemia: Suomen tai ruotsin kielen taito vaaditaan musiikkikasvatuksen koulutuksen hakijoilta. Muiden koulutusten osalta hakeminen onnistuu myös englanniksi. Hakijan tulee osoittaa hakiessaan opiskelukielen mukainen kielitaito.
  • Teatterikorkeakoulu: Tutkintoihin johtava koulutus Teatterikorkeakoulussa edellyttää riittäviä suomen, ruotsin tai englannin kielen taitoja. Hakijalla on oltava koulutus-/maisteriohjelman opetuskielen mukainen kielitaito. Hakijan on todistettava hakuvaiheessa joko suomen, ruotsin tai englannin kielen taitonsa.
    Koulutus-/maisteriohjelmissa, joissa opetus tapahtuu suomen kielellä, opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu (suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä, joten suomen kielen taito on välttämätön).