Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Uraseurantakyselyt kartoittavat alumnien työllistymistä ja työelämän osaamistarpeita – jokainen vastaus on tärkeä

Maistereille ja tohtoreille suunnatut uraseurantakyselyt tarjoavat arvokasta tietoa tutkinnoista ja työllistymisestä. Kyselyyn voi vastata 30.11.2018 asti.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Tänä syksynä yliopistojen Aarresaari-verkoston toteuttama kansallinen uraseurantakysely kohdistetaan kaikille vuonna 2013 tutkinnon suorittaneille maistereille ja 2015 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille.

Yliopistoille uraseurantakyselyn vastaukset muodostavat arvokkaan aineiston koulutuksen, opetuksen ja opintojen ohjauksen kehittämistä varten. Keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja -taitojen kasvattaminen.

Syksyn 2018 uraseurannat käynnistyvät lokakuussa. Valmistuneita lähestytään joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Työelämätiedot koulutuksen kehittämisen apuna

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Kyselyllä kartoitetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Lisäksi vastaajat voivat antaa opiskelijoille vinkkejä työelämässä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.   

– Valmistuneilta saatu tieto työelämästä on erittäin tärkeää ja sitä hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä, kertoo Aarresaaren kyselyaineistojen parissa työskentelevä erikoissuunnittelija Taru Valovirta.

Syksyllä 2017 toteutettu kyselyn tulokset osoittivat, että vuonna 2012 valmistuneet maisterit ja vuonna 2014 valmistuneet tohtorit ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä saamaansa tutkintoon ja suosittelisivat saamaansa koulutusta myös muille. Alumnit ovat kokeneet hyötyneensä opintojen aikana kerrytetyistä valmiuksista ja osaamisesta työelämässä.

Uraseurantakyselyiden tuloksia käytetään mm. koulutuksen kehittämiseen, laadunvarmistukseen, opiskelijoiden ohjaukseen sekä tulevaisuuden koulutustarpeiden suunnitteluun.

Tulokset kaikkien hyödynnettävissä

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta. Uraseurannan tuloksiin on myös mahdollista tutustua kyselyillä saatua tietoa visualisoivassa Töissä.fi-verkkopalvelussa.

Aarresaari on Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto, johon kuuluvat yliopistoissa toimivat ura- ja rekrytointipalvelut. Verkoston tarkoituksena on tuottaa palveluja työnantajille, omille yliopistoille, opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Asiasanat