Photo: Veikko Kähkönen

Unelmien rakentajat – yritysten tulevaisuuden kriittinen menestystekijä

Onko sinulla lupa kokeilla, yrittää ja erehtyä työssäsi? Entä miten ideasi kehittyvät organisaatiossanne ja kenen kanssa jaatte osaamista? Millaiset visiot ohjaavat yrityksenne tavoitteita?

Kyky unelmoida on luovuuden ja uudistusten edellytys. Unelmoijat kuitenkin harvoin mielletään dynaamisiksi tuloksen tekijöiksi, vaikka kaipaamme innovaatioita ja näiden mahdollistamaa kasvua kipeämmin kuin koskaan. Suomen kilpailukyky tulevaisuudessa varmistetaan vain uutta luovalla osaamisella. Innovaatioiden ravinnoksi tarvitaan rohkeaa toisinajattelua ja näkemistä. Muutoksen tekijöitä, joilla on valmius kohdata tuntematon tulevaisuus ja uskaltaa tehdä myös virheitä.

Luovuutta tarvitaan siis kaikkialla. Harva silti tullee vielä ajatelleeksi, että taiteilija voisi olla yrityksissä merkittävä muutosvoima unelmineen ja valmiuksineen kokeiluihin. Näyttöä esimerkiksi soveltavan taiteen monipuolisista mahdollisuuksista työyhteisöjen kehittäjänä kuitenkin on. Taideyliopisto haluaa kasvattaa yhteiskunnassa taideosaamista ja -ymmärrystä tuoreen ajattelun mahdollistajana. Taiteen rajaton toimintakenttä tarjoaa tähän työhön loistavan alustan myös yrityksille.

Yliopistot ja koulutussektori ovat yritysten tulevaisuuden kriittinen menestystekijä. Ja vaikka eurooppalaisessa mittakaavassa yhteistyössä on vielä kehitettävää korkeakoulujen ja yritysmaailman kesken, on verkostomainen työskentely, vaikuttaminen, oppimisen vastavuoroisuus ja osaamisen jakaminen entistä tärkeämpää kaikille. Siksi Taideyliopisto haluaa rakentaa aktiivisesti yhteistyötä ja näyttää mihin kaikkeen sen kouluttamat taiteilijat yhteiskunnassa pystyvät.

Taideyliopiston yhteyspäällikkö Nana Salin

Juttusarjassa pohditaan taiteen merkitystä.