Tytöt, pojat ja taide -seminaari pureutuu sukupuoleen

Hollo-instituutin seminaari kokoaa taidekasvatuksen asiantuntijat Taideyliopistoon. 

Miksi taideharrastukset näyttävät kiinnostavan eri sukupuolia eri tavoin? Pitäisikö taidekasvatuksen käytäntöjä kehittää kohti sukupuolineutraaliutta tai sukupuolitietoisuutta? Mikä merkitys on opettajan sukupuolella ja opettajankoulutuksella sukupuoleen liittyvien tulkintojen siirtäjänä?

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Taideyliopistossa 7.5.  järjestettävässä Hollo-instituutin seminaarissa Tytöt, pojat ja taide: kysymyksiä sukupuolesta ja taidekasvatuksesta.

Seminaarin tavoitteena on valottaa aihepiiriä eri näkökulmista, avoimesti, kriittisesti ja ennakkoluulottomasti. Puhujina on tutkijoita ja taidekasvatuksen asiantuntijoita tanssin, kuvataiteen ja musiikin aloilta.

Taideyliopistossa koulutetaan teatteri teatterin-, tanssin ja musiikinopettajia ja tehdään laaja-alaista taidepedagogista tutkimusta. Taidekasvatukseen ja sukupuoleen liittyvät teemat ovat aiheena useassa Taideyliopistossa tekeillä olevassa tai viime aikoina valmistuneessa väitöstutkimuksessa.

– Taideharrastuksiin liittyvät erot suhteessa sukupuoleen ovat tulleet esiin lukuisissa selvityksissä ja näkyvät räikeästi mm. taiteen perusopetuksen tilastoissa, tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila kertoo.

Hollo-Instituutti on suomalaisten yliopistojen taidekasvatuksen yksiköiden yhteistyöverkosto. Vuonna 2009 perustetun instituutin tavoitteena on edistää taiteiden pedagogista tutkimusta sekä vahvistaa taidepedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Seminaarin ohjelma ja lisätietoa täältä.

Lisätietoa Hollo-Instituutista täältä