Photo: Jyrki Sinkkilä

Tuula Närhisen tohtorin opinnäyte käsittelee luonnonilmiöiden kuvallisuutta

Tuula Närhinen

KUVATIEDE JA LUONNONTAIDE

Tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta

Kuvataiteen tohtorin opinnäytteessään Tuula Närhinen seuraa aaltojen, sateen sekä meriveden jättämien jälkien kuvallista jäsentymistä. Hän rakentaa laitteita, joiden avulla luonnonilmiöt piirtyvät näkyviin. Teokset saavat alkunsa havaintoja tallentavasta kenttätyöstä, ja niiden keskiössä ovat Närhisen soveltamat kokeellisen luonnontutkimuksen menetelmät.

Närhisen työ arvioi luonnonilmiöiden kuvallista potentiaalia. Opinnäytteeseen kuuluu neljä vesiaiheista teoskokonaisuutta: Liplatus (2009), Merivesivärit (2012), Sateen kosketus (2013) ja Muovimuotoilua Itämerestä (2014). Installaatiot dokumentoivat työprosessia: kuvausvälineet ovat olennainen osa teosta, ja ne esitetään yhdessä syntyneen kuvamateriaalin kanssa. Ilmiöiden fysikaalinen ja materiaalinen kirjautuminen näyttäytyy runollisena tapahtumana, jossa taiteilija, luonto sekä instrumentit toimivat yhteistyössä. Vesiteemaa tulkitsevat teokset muodostavat sarjan tapaustutkimuksia, joiden avulla Närhinen erittelee kuvaesityksissä syntyvää tietoa ja näköhavainnoista rakentuvaa ymmärrystä.

Opinnäytteensä kirjallisessa osassa Närhinen tarkastelee kuvausmenetelmien tiedollisia ulottuvuuksia laajemmassa kontekstissa. Hän taustoittaa pohdintojaan luonnonhistorian, tieteentutkimuksen ja (tieteen)filosofian esimerkein. Sekä taiteilijan että luonnontutkijan työ perustuu totuttujen kuvaamisen tapojen kyseenalaistamiseen ja uudistamiseen. Närhinen rinnastaa kuvataiteilijan työtä kokeellisen tieteen käytäntöihin ja selvittää erityisesti optisten instrumenttien merkitystä todellisuuden lähestymiskeinona sekä aistimaailman kuvallisena tutkimusvälineenä.

Tuula Närhinen (s. 1967) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta ja suorittanut arkkitehdin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa. Närhisen teoksia on ollut esillä museoissa, gallerioissa sekä näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

 

Tuula Närhisen kuvataiteen tohtorin opinnäytteen julkinen tarkastustilaisuus

lauantaina 24. syyskuuta 2016 klo 13.00 SES auditoriossa, Kino K-13 

Kanavakatu 12, 00160 Helsinki.

Tarkastaja: professori Yrjö Haila

Valvoja: professori Mika Elo

 

Opinnäyte on nähtävillä pdf -muodossa 10 päivää ennen tarkastustilaisuutta HELDA tietokannassa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/24602

Työ julkaistaan painettuna kirjana, jota myydään tarkastustilaisuuden yhteydessä. Tilaisuuden jälkeen kirjan voi tilata verkkokaupasta http://shop.unigrafia.fi/publisher/taideyliopisto/ tai s-postitse osoitteesta henri.wegelius@uniarts.fi.

Lisätietoja:  amanuenssi Henri Wegelius, p. 045 6578656.

www.tuulanarhinen.net