Photo: Kalle Kallio

Tutkimus: Musiikkikasvatuksen muutos ikääntyvässä yhteiskunnassa

Eläkeikäisten harrastuksia motivoidaan usein terveysvaikutuksilla. Tutkijatohtori Tuulikki Laes haluaa siirtää huomion vahvemmin myöhäisikäisten musiikin oppimiseen ja esiintymiseen syyskuussa alkaneessa Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeessaan (2019-2022).

Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa -hankkeessa kyse on harrastamisen hyötyjen sijaan muun muassa kulttuurisista perusoikeuksista.

Väestön eliniänodotteen ja aktiivisten eläkevuosien pidentyessä ihmisten kiinnostus luovaan harrastustoimintaan on kasvussa. Silti vanhemmille aikuisille musiikkiharrastamisen mahdollisuudet ovat usein sattumanvaraisia ja riippuvaisia asuinpaikkakunnasta, Laes toteaa.

Musiikkikasvatuksen institutionaaliset rakenteet ovat Laeksen mukaan vielä jähmeitä ottamaan huomioon aikuisten tarpeet sekä monisukupolvisen ryhmäopetuksen mahdollisuudet.

”Esimerkiksi vapaan sivistystyön ja musiikkiopistojen sekä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden selkeä yhteistoimintamalli puuttuu, ja toivon tämän projektin tutkimustulosten mahdollistavan myös asian eteenpäin viemisen koulutuspoliittisella tasolla.”

Laes haluaa nähdä tulevaisuudessa enemmän tiloja musiikkikasvatustoiminnalle, jossa eri sukupolvien kokemusmaailmat yhdistyvät. 

”Aikuisille voisi ylipäätään tarjota mahdollisuuksia luovaan itsensä kehittämiseen nimenomaan eläkesiirtymän aikana.” 

Laeksen hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja purkaa ikäsyrjiviä asenteita ja rakenteita sekä rakentaa uudelleen elinikäisen musiikkikasvatuksen päämääriä ja tehtävää. Tutkimuksessa hyödynnetään yksilöiden omia kokemuksia, jotta saadaan laajempi ymmärrys siitä, millaisia musiikkikasvatuksen palveluita ikääntyvä väestö tarvitsee tulevaisuudessa ja miten musiikkikasvatus voi sitä kautta olla osa yhteiskunnan kehittämistä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

”Kyse on paitsi oppimismahdollisuuksien ja -ympäristöjen lisäämisestä, myös laajemmasta kulttuurimuutoksesta, jossa myös varttuneemmat aikuiset voivat rakentaa ikäidentiteettiään. Muutoksen avulla pääsemme lähemmäksi yhteiskuntaa, jossa ikäsyrjiviä asenteita voi purkaa vaikkapa julkisten musiikkiesiintymisten kautta.”

 

Hanketta voi seurata Laeksen verkkosivuilla: https://www.tuulikkilaes.com/transformativepolitics

Asiasanat