Tutkimus: Kaikkien aistien huomioiminen kaupoille ja ravintoloille kannattavaa

Ruokaan liittyvät kokemukset ovat lähtökohtaisesti moniaistisia. Niihin vaikuttaa se, minkälaisen paletin ruoka-annoksen eri osatekijät ja niiden värit muodostavat lautasella, miltä ruoka tuoksuu, miten pöytä on katettu ja mihin tuolit on sijoitettu, miten huone on valaistu tai kuinka huolellisesti taustamusiikki on valittu. Ravintoloille on liiketoiminnallisesti kannattavaa huomioida tämä moniaistisuus ja rakentaa ruokailukokemus ammattimaisesti eri osatekijöitä ajatellen, osoittaa vuonna 2017 päättynyt Värinä-hanke.

Kaksivuotisessa Värinä-hankkeessa selvitettiin, kuinka ruoan esillepano, rakennettu ympäristö ja tilan ominaisuudet vaikuttavat asiakkaiden kokemuksiin ja ruokavalintoihin ravintoloissa ja elintarvikeliikkeissä. Tutkimuksessa havaittiin, että ruoka, valaistus, värit, kalustus, kattaus, tunnelma, ääni ja ympäristö luovat kokonaisuuden, joka vaikuttaa kuluttajiin moniaistisesti. Hankkeen tavoitteena oli saada tuloksia, joita voi hyödyntää ravitsemusalan liiketoiminnassa ja erilaisten ruokaympäristöjen suunnittelussa. Moniaistisuuden huomioivassa tutkimuksessa yhdisteltiin elintarviketutkimusta, sosiologiaa, arkkitehtuuria, musiikintutkimusta ja liiketaloutta. 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön toteuttamassa osuudessa tutkittiin musiikin ja ympäristön äänien vaikutusta ruokavalintoihin valintamyymälässä, fine dining -ravintolassa ja lounasravintolassa. 

- Valintamyymälän oikeanlaisella äänisuunnittelulla oli mahdollista vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Yhdessä asiakkaiden kanssa kartoitettiin akustisen suunnittelun kannalta puutteellisia tai parannusta vaativia kohteita. Ravintolan äänisuunnittelussa korostuivat musiikin äänentaso ja tilan akustiset ominaisuudet, tila-ääni-kokemuksen moniaistisuus, aistien välinen vuorovaikutteisuus ja musiikkiesitysten aikaansaamat tunnekokemukset. Tutkimuksessa selvisi myös, että lounashetkeä määritti vahvasti sosiaalisuus, jota voidaan tarvittaessa vahvistaa tai heikentää eri ympäristötekijöillä - myös musiikilla, toteaa Taideyliopiston osuutta tutkimuskonsortiossa johtanut Heikki Uimonen.  
 

Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö -hankkeeseen pohjautuva tutkimusraportti Ei ainoastaan leivästä – Ruoka, kokemus ja moniaistisuus julkaistiin maanantaina 5. maaliskuuta. Hankkeeseen osallistuivat Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Monitieteisen tutkimuksen rahoitti TEKES.

 

Lisätietoja:

Ari Hynynen, puh 040 839 8643, s-posti     
Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuuri, Seinäjoen kaupunkilaboratorio

Anu Hopia, puh 050 378 9919, s-posti    
Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
 

Heikki Uimonen, puh 050 345 1900, s-posti    
Taideyliopisto, Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
 

Tuija Pitkäkoski, puh 040 830 2295, s-posti    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Ruoka