Tohtoriopiskelija Timo Heinon Etäisyyksiä -symposium Helsingin taidemuseossa

Kuvataiteilija Timo Heinon Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelmassa valmistelemaan taiteelliseen tutkimuksen symposiumissa Etäisyyksiä lähtökohtana on aineellinen maailma sekä oma olemisemme sen osana aineellisina, aistimellisina ja ruumiillisina olentoina. Toinen keskeinen kysymys symposiumissa on ihmisen kokemuksien ja olemisen kokemisen suhde tietoon: miten kokemukset muokkaavat tietoa ja tieto kokemuksiamme?

Symposiumiin on kutsuttu luennoitsijoiksi neljä tieteentekijää: taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff, neurotieteen professori Eero Castrén, evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius ja sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen. Kaksi heistä edustaa luonnontieteiden ja kaksi ihmistieteiden viimeisintä tietämystä. He valottavat luennoissaan omien erikoisalojensa raameissa ihmiskunnan tuottamia näkökulmia ja etäisyyksiä. Lähtökohtina ovat sisäisyys, läheisyys, kosketus ja kaukaisuus. Taiteellinen näkökulma ottaa puolestaan symposiumissa tarkkailijan ja havainnoitsijan roolin suhteessa tieteelliseen maailmankuvaan. Erilaisia näkökulmia yhdistävät aineellisuuden ja ruumiillisuuden teemat.

Symposium järjestetään Kuvataideakatemian ja Helsingin taidemuseon yhteistyönä.

Timo Heinon teosten näyttely on samanaikaisesti esillä Taidemuseo Tennispalatsin yläkerran näyttelysalissa. Symposiumiin osallistuvalla yleisöllä on myös näyttelyyn vapaa pääsy. Näyttely on avoinna klo 11–19.

Etäisyyksiä-symposium
15. marraskuuta 2013 klo 12–18

Studio-tila, Tennispalatsi
Helsingin taidemuseo, Salomonkatu 15, Helsinki