Photo: Anttu Koistinen

Tohtorintutkinnon tuloksena syntyi verkkosivusto kanteleensoiton tekniikoista

 
Kanteletaiteilija, kantelemusiikin lehtori Ritva Koistinen-Armfelt tarkastelee tohtorintutkinnossaan kosketusta kanteleensoiton keskeisenä ilmiönä sekä kehollisuutta kosketuksen taitoon liittyvänä tekijänä. Koistinen-Armfeltin tohtorintutkinto tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 3. kesäkuuta. 
 
Koistinen-Armfeltin tohtorintutkintoon sisältyy neljä osiota: kirjallinen työ Kehollisuus ja kosketus kanteleensoitossa, verkkosivusto Moniaistinen liikkeellisyys kanteleen soittotekniikoissa, konsertti sekä kirjallinen raportti. Tutkinnon tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia kanteleen soittotekniikoiden kehittämiseen, valottaa kehon tasapainoisen toiminnan merkitystä soittamisessa sekä laajentaa ”kosketus”-käsitteen merkityssisältöä.
 
Koistinen-Armfeltin osana tutkintoaan laatima verkkosivusto sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen kanteleensoiton eri tekniikoista ja toimii siten myös oppimateriaalina eri taitotasoilla. Se on myös ensimmäinen perusteellinen katsaus kanteleen soittotekniikoihin. Sivustoon voi tutustua osoitteessa http://sites.siba.fi/web/kantele.
 
Tohtorintutkintonsa myötä Koistinen-Armfelt on kehittänyt kehon toimintaedellytykset huomioivan, kokonaisvaltaisen lähestymistavan kanteleensoiton liikkeellisyyteen, kosketukseen ja tekniikkaan. Hänen mukaansa tunto- ja kuuloaistin lisäksi liikkeen sisäinen aistiminen on muusikolle tärkeä voimavara. Tutkimuksessa on huomioitu myös terveydelliset ja kehollisen itsetuntemuksen näkökulmat. 
 
- Kanteleensoitossa kosketus on yksilöllinen taito, mutta sitä voidaan jäsentää esimerkiksi käsivarsien liikkeellä ja painolla, sormien liikesuunnilla, sormenpäiden otteilla ja kosketuspinnalla tai esimerkiksi liikkeen nopeudella, Koistinen-Armfelt kertoo.
 
Lisätiedot:
Ritva Koistinen-Armfelt
ritva.koistinen-armfelt@uniarts.fi
 
Ritva Koistinen-Armfeltin tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus
3.6. 2016 klo 13 Sibelius-Akatemian Wegelius-sali, Töölönkatu 28 
Kirja: Kehollisuus ja kosketus kanteleensoitossa.
Verkkosivusto: Moniaistinen liikkeellisyys kanteleen soittotekniikoissa.
http://sites.siba.fi/web/kantele
 
Taiteellisen opinnäytteen arvioinut lautakunta: MuT Marcus Castrén (pj), FT Pekka Jalkanen, MuT Sinikka Kontio ja MuT Annikka Konttori-Gustafsson
Kehittäjäkoulutuksessa valmistuneen tutkinnon tarkastajat: FT Pekka Jalkanen ja MuT Sinikka Kontio
Tarkastustilaisuuden valvoja: 2. varadekaani, yliopistonlehtori Tuire Kuusi
 
Docmus-tohtorikoulu, soveltajakoulutus (taiteellinen)