Photo: Petra Haapio

Teatterikorkeakoulussa keskustellaan taiteen yhteiskunnallisuudesta

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa herätellään toukokuussa keskustelua taiteen ja politiikan suhteista. 12.5. Artivistit pohdiskelevat taiteen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja 13.5. kuullaan teatteripedagogiikan opiskelijoiden kokemuksia teatterin tekemisestä Palestiinassa Al’Aroupin pakolaisleirillä.

Keskustelut ovat osa yleisötyön kokonaisuutta, joka on yksi Teatterikorkeakoulun vuoden 2015 painopistealueista. Vuoden aikana esitellään Teatterikorkeakoulun opintokokonaisuuksia ja niiden välissä ja yhteydessä syntyviä ajatuksia uusin tavoin. Samalla rohkaistaan opiskelijoita puhumaan taiteestaan ja luomaan erilaisia tilaisuuksia yleisöjen kohtaamiseen.

Artivistit – taiteen aktivistit

Keskustelutilaisuus taiteen vaikuttamisen reunaehdoista tiistaina 12.5.2015 klo 18 Teatterikorkeakoulun Torilla (Haapaniemenkatu 6). Vapaa pääsy.

Onko olemassa yhteiskunnallisen taiteen genre? Pitäisikö vaikuttamisen eetos sisällyttää painokkaammin taidekoulutukseen? Millainen tasapaino taiteen, aktivismin ja politiikan välillä vallitsee? Onko taide voimakkaimmillaan paetessaan määritelmiä? Taiteellisen toiminnan ja poliittisen toimijuuden välinen ero hämärtyy taiteilijoiden työskennellessä vaikkapa humanitaaristen ja ekologisten sekä taloutta tarkastelevien aiheiden parissa. Keskustelutilaisuudessa pohditaan taiteilijan asemaa ja tekemisen rajoja suhteessa taidekoulutuksen pyrkimyksiin edistää taiteen yhteiskunnallista vaikuttamista.

Taideyliopiston opiskelijoiden ja taiteen ammattilaisten yhteisessä paneelikeskustelussa mukana ovat Susanna Kuparinen, Jussi Koitela, Pietari Kylmälä, Katri Puranen, Markus Lindén, Teemu Mäki, Johanna Raekallio ja Taina Riikonen sekä Baltic Circle -festivaalin #Zartivismi -työryhmän jäseniä. Keskustelun vetäjänä toimii äänisuunnittelun maisteriopiskelija Johannes Vartola.

Taidetta konfliktin keskellä

Keskustelu teatteripedagogiikan opiskelijoiden kokemuksista teatterin tekemisestä Palestiinan Al'Aroupin pakolaisleirillä 13.5. klo 16.30 Teatterikorkeakoulun Torilla (Haapaniemenkatu 6). Vapaa pääsy.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan opiskelijat ohjasivat alkuvuonna kahden kuukauden ajan kahta teatterityöpajaa Al’Aroupin pakolaisleirissä Palestiinassa. Teatteriryhmien työ huipentui huhtikuun lopulla pidettyihin esityksiin. Naisista koostuvan teatteriryhmän esitys Women’s World käsitteli kahden eri kulttuurin, Palestiinan ja Suomen, naisten pelkoja ja unelmia. Teini-ikäisistä pojista muodostuvan teatteriryhmän The Faces of The Pool -esitys tarkasteli elämänvalintoja, mahdollisuuksia ja unelmia. Elämän suuria kysymyksiä kysyttiin hylätyn, vedettömän uima-altaan äärellä.

Työpajoja ohjatessaan opiskelijat joutuivat pohtimaan, onko taiteella sijaa konfliktin keskellä. Rajoja – henkisiä ja fyysisiä, Palestiinan ja Israelin, vanhan todellisuuden ja uuden tiedon välillä – ylitettiin päivittäin. Samalla pohdittiin omaa suhdetta taiteeseen ja sen opettamiseen. Keskustelussa on mukana teatteripedagogiikan opiskelijoita ja sen vetää Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskuksen johtaja Ville Sandqvist.