Tanssi karistaa stereotypiat tyttöydestä

Tanssitaiteen maisteri Tiina Jalkanen tutki väitöksessään tyttöyttä nykytanssin näkökulmasta.

Jalkasen taiteellis-pedagogisen väitöstutkimuksen aiheena on tyttöyden rakentuminen ja ilmeneminen kehollisuudessa ja siitä syntyvä pedagoginen tieto. Tutkimuksen aineiston perustan muodostaa kolme Jalkasen yhdessä nuorten tyttöoppilaiden kanssa toteutettua tanssiteosta, jotka muodostavat tyttötrilogiaksi nimetyn teossarjan. Pink kapina (2001), InExit (2003) ja Voimapiste (2005) saivat ensi-iltansa vantaalaisissa esitystiloissa. Teokset toteutettiin oppilaiden ääntä kuunnellen. Tanssin kautta tytöt pääsivät käsittelemään arjessaan kohtaamiaan asioita, kuten kiusaamista ja anoreksiaa, mutta myös elämäniloa. Tutkimustaan varten Jalkanen haastatteli teoksiin osallistuneita oppilaita.

– Tanssia tehtiin tyttöjen äänen, eikä pelkästään taidon näkökulmasta, mikä on perinteisempi näkemys tanssissa.

Jalkanen analysoi aineistoaan kirjoittamalla ja tulkitsemalla kirjoitusprosessin aikana syntyneitä aistimuksia ja ajatuksia. Jalkanen kehitti myös uuden ”viisikehokas”-analyysimenetelmän, jonka avulla hän havainnoi tyttöjen liikkumista ja tanssia. Menetelmässä kehollisuutta tarkastellaan viiden eri tason kautta, mikä auttaa pedagogia syventämään ja lisäämään kehollisten havaintojen tekemistä ja näin huomioimaan hienoviritteisiä kehollisia reaktioita.

Teostrilogian edetessä oppilaan näkökulma nousi yhä vahvemmin esille ja opettajan rooli muuttui taustavaikuttajaksi.

– Haastatteluissa korostui aikaansaaminen. Oppilaat olivat todella iloisia siitä, että he pääsevät tekemään jotakin ja että tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi.

Myös tyttöyden käsitys laajeni moniin suuntiin, pois stereotyyppisestä, passiivisen toimijan roolista. Esimerkiksi pieni viisivuotias tyttö voi myös olla vallankäyttäjä.

– Tyttöyden identiteetti on paljon liikkuvampi kuin halutaan uskoa. Minulle tyttöys merkitsee ennen kaikkea itseksi tulemisen tilaa.

Tiina Jalkanen on monipuolinen tanssin ammattilainen. Hän on toiminut tanssijana, koreografiana, opettajana ja tutkijana. Tiina Jalkasen väitöstutkimus ”Tyttötrilogiasta kokemusten kirjoa avaavaan taidepedagogiikkaan” tarkastetaan julkisesti Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 17.12.2018 klo 12.