Taiteilija asiantuntijana - haku erikoistumiskoulutuksiin käynnistynyt

Taideyliopistossa käynnistyy syksyllä 2018 kaksi taiteilijoille ja pedagogeille suunnattua erikoistumiskoulutusta, jotka antavat taiteilijoille valmiuksia viedä osaamistaan uusiin ympäristöihin.

Helmikuussa käynnistyi hakuaika kahteen ensi syksynä alkavaan erikoistumiskoulutukseen: soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan koulutukseen sekä julkisen taiteen taideasiantuntijan koulutukseen. Kaksivuotiset erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu suoritettavaksi maisterintutkinnon jälkeen. Ne sopivat hyvin eri taiteenalojen taiteilijoille ja pedagogeille, jotka ovat jo toimineet jonkin aikaa työelämässä.

Erikoistumiskoulutuksissa kehitetään uusia yhteistyön malleja taidealan ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välille. Koulutukset antavat taiteilijoille ja pedagogeille taitoja toimia uudenlaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä erilaisissa organisaatioissa, yhteisöissä ja projekteissa. Koulutuksen käynyt taiteilija voi erikoistua esimerkiksi taidesisältöisten palvelukonseptien kehittämiseen tai toimia taideasiantuntijana julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun hankkeissa.

Erikoistumiskoulutukset järjestää yhteistyökonsortio, johon kuuluvat Taideyliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Koulutusten toteuttamista koordinoi Taideyliopisto. Erikoistumiskoulutusten sisältö on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä eri taidealojen ja niiden työnantajien kanssa ja niiden perustana on laaja taidealojen tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitustyö.

Haku molempiin erikoistumiskoulutuksiin päättyy 30.4.2018.

Lue lisää koulutuksista ja niihin hakemisesta täältä

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5262 004
Projektipäällikkö Mia Seppälä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 040-710 4366