Photo: Kimmo Karjunen
Teoksesta Posthuman

Taiteellinen yhteistyöprojekti tuotti minifestivaalin

Teatterikorkeakoulun sekä Aalto ARTSin kuuden eri koulutusohjelman opiskelijoiden yhteistyönä on tänä syksynä jälleen valmistunut neljä häkellyttävän hienoa, omalakista ja tarkkaan rakennettua pienoisteosta, joita esitettiin Bunch-yhteisillassa Teatterikorkeakoululla 1.-8.12.2016. Tällainen opintojakso on jo yli parinkymmenen vuoden ikäinen perinne, jossa ovat mukana Teatterikorkeakoulusta koreografian, valosuunnittelun ja äänen maisteriohjelmat sekä tanssin koulutusohjelma ja Aalto-yliopistosta lavastustaiteen ja pukusuunnittelun maisteriohjelmat.

Projektia on aiemmin kutsuttu nimellä Tanssi kokonaistaideteoksena, tuttavallisemmin Tako, mutta nykyään sitä kutsutaan yleisemmällä nimellä Taiteellinen yhteistyöprojekti. Opintokokonaisuus on yksi koreografian maisteriopiskelijoiden neljästä taiteellisesta projektista. Siitä kerrotaan käsiohjelmassa:

”Tavoitteena on ollut työryhmälähtöinen työskentelyprosessi, jossa esityksen eri osa-alueet antautuvat tutkivaan ja luovaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja jossa opiskelijat harjoittavat kykyään hahmottaa oman ilmaisuvälineensä suhdetta teoksen taiteellisiin lähtökohtiin ja käytännön toteutukseen. Työryhmälähtöisyys, kollektiivinen suunnittelu, rajallinen harjoitusaika ja teoksen keston rajaaminen n. 25 minuuttiin ovat haastaneet opiskelijat toimimaan luovasti ja vastuullisesti intensiivisessä yhteistyössä.”

Näistä työryhmien tutkimisista, vuorovaikutuksesta ja hahmotteluista on tänä vuonna syntynyt Bunch-ilta, joka sisältää teokset A Total Work of Art in C-major for Four Dancers on a Red Carpet, Let’s not end this yet, Dissolving/Retreating sekä Posthuman. Kaikissa Bunch-illan teoksissa ei-inhimilliset esityselementit saavat paljon tilaa ja merkittäviä tehtäviä esitysten merkitys- ja kokemushorisontin rakentajina. Tilalliset, äänelliset, valolliset, puvustukselliset ja muut esitysdramaturgiset ratkaisut kietoutuvat monivivahteisiksi kudelmiksi. Esiintyjinä nähdään myös muun muassa säkkipillejä, värikkäitä akryylilevyjä, pärriä eli suhistuspuita sekä hedelmiä ja lattiaharja. Näiden elementtien kanssa ihmisesiintyjät heittäytyvät yhteistyöhön.

 

   

      

 

Taiteellisella yhteistyöprojektilla on merkittävä rooli paikkana, jossa solmitaan kollegiaalisia suhteita ja kokeillaan työskentelyä useamman alan taiteilijan kesken. Työryhmiin jakaudutaan pienen esittäytymis- ja työpajajakson jälkeen. Opiskelijoiden onkin hyvä pystyä artikuloimaan taiteellista ajatteluaan tarkasti, jotta samankaltaisista asioista kiinnostuneet löytävät toisensa. Osa opiskelijoista tosin saattaa jatkaa työskentelyä ja syventää suhteitaan jo aiemmin muodostuneiden työparien tai -ryhmien kanssa.  Historia on osoittanut, että näiden opiskeluprojektien kontakteista voi syntyä toimivia koreografi–suunnittelija–esiintyjä-suhteita, jotka kestävät opiskeluajoilta pitkälle työelämään.

Teatterikorkeakoulun ja Aalto ARTSin koulutusohjelmille sekä Opetusteatterille projekti on aina mittava ponnistus synkronoituine aikatauluineen, tilavarauksineen, erilaisine tavoitteineen ja tarpeineen. Ponnistelu kannattaa, sillä samankaltaista taiteen tekemiseen liittyvän yhteistyön, jakamisen, tuottamisen ja kommunikaation harjoittelu tuskin olisi muulla tavoin mahdollista.

Tämän vuoden yhteistyöprojektista on tekeillä myös dokumenttielokuva, jonka ohjaavat Aalto-yliopistosta valmistuneet Sanni Priha ja Jaakko Ruuska. Elokuva tarkastelee neljän taideteoksen syntymistä Taideyliopisto-instituution sisällä ja nimenomaan teosten syntyyn liittyviä vuorovaikutussuhteita.

Työryhmät

A Total Work of Art in C-major for Four Dancers on Red Carpet:

Aino Purhonen, Anna Stenberg, Iiro Näkki, Johannes Hiltunen, Laura Sorvari, Maria Hämäläinen,  Mateus Manninen, Ville Kabrell ja Virpi Nieminen

Let's not end this yet:

Matilda Aaltonen, Tjasa Frumen, Sara Grotenfelt, Sara Gurevitsch, Tom Lönnqvist, Kristian Palmu, Marika Peura, Suvituuli Saari ja Pauliina Sjöberg

Dissolving/Retreating:

Laya Geramizadegan, Riikka Karjalainen, Ella Koikkalainen, Tellervo Lappalainen, Sebastian López-Lehto, Eero Nieminen, Salla Rytövuori ja Klara Wenner Tångring

Posthuman:

Jenni-Elina von Bagh, Ingvill Fossheim, Tero Hytönen, Fabian Nyberg, Kalle Pulkkinen, Saila Pönkä, Luca Sirviö, Jussi Suomalainen ja Ilkka Tolonen

Taiteellisen työskentelyn ohjaavat opettajat: Liisa Ikonen, Kimmo Karjunen, Jari Kauppinen, Kirsi Monni, Sanna Myllylahti, Sofia Pantouvaki, Taina Relander, Liisa Risu ja Salla Salin.