Taideyliopiston tutkijoille Koneen Säätiöltä yli miljoona euroa

Koneen Säätiö julkaisi 8.12. vuoden 2016 apurahapäätöksensä. Taideyliopiston piirissä toimiville tutkijoille tai tutkimusryhmille myönnettiin yhteensä yli miljoonan euron edestä apurahoja. Lisäksi apurahoja myönnettiin lukuisille Taideyliopistossa toimiville tai sieltä valmistuneille taiteilijoille.

Sibelius-Akatemian tutkijoista rahoitusta projekteilleen saivat esimerkiksi post doc -tutkijat Laura Wahlfors, Guadalupe López Íñiguez ja Heli Reimann, yliopistonlehtori Tuire Kuusi työryhmineen sekä tohtorikoulutettavat Anne-Mari Kivimäki, Josué Moreno Prieto  ja Dominik Schlienger.

Teatterikorkeakoulun tutkijoista apurahoja saivat post doc -vaiheen tutkijat Davide Giovanzana ja Anu Koskinen sekä tohtorikoulutettavat Vincent Roumagnac ja Jana Unmüßig. 

Apurahat myönnettiin myös Kuvataideakatemian tohtorikoulutettaville Mireia Castillo Saladriguesille, Niran Baibulatille, Matthew Cowanille, Felicity Hollandille, Japo Knuutilalle sekä lehtori Irmeli Kokko-Viikalle.

Koneen Säätiö jakoi rohkeille tieteen ja taiteen avauksille tänä syksynä yhteensä 41,6 miljoonaa euroa. Apurahan sai yhteensä 615 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää.

Katso kaikki apurahapäätökset osoitteesta http://www.koneensaatio.fi/uutinen/vuoden-2016-apurahapaatokset/ 

Asiasanat