Taideyliopiston ja Cirkon yhteinen opintokokonaisuus tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen

Syksyllä 2018 käynnistyy uudenlainen sirkuksen ja teatterin korkeakoulutasoinen yhteistyö, kun Taiteellisen Ajattelun Akatemia pyörähtää käyntiin. Kyseessä on 16 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka toteutetaan Taideyliopiston avoimen yliopiston opetuksena yhteistyössä Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen kanssa.

Taiteellisen Ajattelun Akatemian kohderyhmänä ovat esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja. Tekijöillä tarkoitetaan tanssijoita, näyttelijöitä, sirkustaiteilijoita, suunnittelijoita, ohjaajia, koreografeja, dramaturgeja, säveltäjiä ja muita esitysten luomisessa mukana olevia taiteilijoita.

Opintokokonaisuuteen haetaan motivaatiokirjeellä ja cv:llä. Opinnot ovat osa Taideyliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa, ja opintokokonaisuuteen on varattu 10 paikkaa Taideyliopiston maisteriopiskelijoille. Opintokokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä avata ja perustella esityksen dramaturgiaa sekä voimaannuttaa heitä keskustelujen kautta perustelemaan omia näkökulmiaan sekä ymmärtämään muita näkökulmia. Esityksen rakenteen hahmottamisen, dramaturgisten ja kompositionaalisten havaintojen kautta pyritään löytämään työkaluja omaan taiteellisen työskentelyyn.

Opintokokonaisuus koostuu yhteensä kahdeksasta viikon mittaisesta lähiopetusjaksosta. Joka lukukausi toteutetaan kaksi lähiopetusjaksoa festivaalien ja muiden intensiivisten esitysperiodien yhteydessä. Lähiopetusjaksot rakentuvat esitysten katsomisesta ja ohjatusta analysoinnista sekä kirjallisista tehtävistä lähiopetusjakson yhteydessä. Lähiopetusjaksojen vetäjät ovat kokeneita kotimaisia ja kansainvälisiä esittävien taiteiden tekijöitä ja muita alan asiantuntijoita.

Mikä on Taiteellisen Ajattelun Akatemia?

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Cirkon järjestämä kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke. Hanke tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä. Hanke pitää sisällään kaksivuotisen opintokokonaisuuden, joka järjestetään lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa, sekä lukuvuonna 2020-2021 toteutettavat kaksi esitystuotantoa.

Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Cirkon verkkosivuilta.