Taideyliopiston hallitukseen viisi vahvaa yhteiskunnallista vaikuttajaa

Taideyliopiston kollegio valitsi kokouksessaan 1.6. yliopiston hallitukseen viisi yliopistoyhteisön ulkopuolista jäsentä.

Ulkopuoliset jäsenet ovat Paavo Järvensivu, Heikki Lehtonen, Marja Makarow, Stuba Nikula ja Astrid Thors. He kaikki aloittavat uusina jäseninä Taideyliopiston hallituksessa 1.1.2018.

Hallituksessa on vuoden 2018 alusta lähtien kaikkiaan 11 jäsentä. Nyt valittujen viiden ulkopuolisen jäsenen lisäksi kollegio vahvistaa hallitukseen neljä henkilöstön edustajaa ja kaksi opiskelijajäsentä. Henkilöstö valitsee edustajansa vaaleilla syksyllä 2017. Hallituksen opiskelijajäsenet nimeää ylioppilaskunta.  

Taideyliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet vuosille 2018 –2021

KTT Paavo Järvensivu (s. 1982) on talouskulttuurin tutkija itsenäisessä, monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä, joka ennakoi yhteiskunnan sosio-ekologisia muutoksia. Järvensivu toimii aktiivisesti taiteilijoiden ja tutkijoiden Mustarinda-seurassa, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta, kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta sekä taiteen ja tieteen yhteyttä.

DI Heikki Lehtonen (s. 1959) on hallitusammattilainen ja yritysjohtaja, joka on toiminut pörssiyhtiön toimitusjohtajana 27 vuotta ja useiden pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tällä hetkellä Lehtonen toimii mm. Högfors-Trading Oy:n toimitusjohtajana ja Otava-konsernin hallituksen jäsenenä. Lehtonen on ollut aktiivisesti mukana Taideyliopiston Taide on lahja -varainhankintakampanjassa.

Professori, FT Marja Makarow (s. 1948) on Biokeskus Suomen johtaja ja Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen puheenjohtaja. Hän toimi Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaavana ylijohtajana vuosina 2012–2016 ja Euroopan Tiedesäätiön pääjohtajana vuosina 2008–2011. Makarow on toiminut myös mm. Helsingin yliopiston vararehtorina ja Aalto-yliopiston hallituksen varapuheenjohtajana.

FM Stuba Nikula (s. 1972) on Helsingin kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö. Vuosina 2013–2017 hän työskenteli Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana. Nikula on toiminut Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtajana, jossa hän vastasi Kaapelitehtaan ja Suvilahden kulttuurikeskusten johtamisesta ja kehittämisestä. Nikula toimii lukuisissa luottamustehtävissä, mm. Musiikkitalon palveluyhtiö Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana.

VT Astrid Thors (s. 1957) on mittavan uransa aikana toiminut mm. Etyjin vähemmistövaltuutettuna, maahanmuutto- ja eurooppaministerinä, kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä. Tällä hetkellä Thors vaikuttaa mm. Pro Artibus -säätiön hallituksen puheenjohtajana, Arcada Ammattikorkeakoulun säätiön hallituksen jäsenenä ja Föreningen Konstsamfundetin jäsenenä. Thors on myös toiminut lasten ja nuorten Unga teaternin hallituksen puheenjohtajana.

Lisätiedot:
Mika Virkkala, kollegion puheenjohtaja, puh. 050 384 3484
Alina Savolainen, kollegion sihteeri, puh. 0400 792 089