Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Taideyliopistolle laatuleima - kehitys ollut vahvaa viime vuosina

Arvion mukaan Taideyliopistolla on orgaaninen ja toimiva yhteys työelämään sekä aktiivinen suhde alumneihin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti Taideyliopiston laatujärjestelmän auditoinnin keväällä 2018. Karvi myönsi Taideyliopistolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 20.9.2018 alkaen.

Auditoinnin suorittanut asiantuntijaryhmä nimesi Taideyliopiston vahvuuksiksi mm. aidon arvolähtöisyyden, yhteisöllisyyden, opiskelijakeskeisyyden ja laaja-alaisen yhteyden alumneihin ja työelämään. 

– Auditointiryhmä kiinnitti huomiota siihen, että Taideyliopiston arvot näkyvät aidosti laatutyön pohjana. Arvot heijastuvat laatutyön prosesseihin, jotka ovat viime vuosina kehittyneet huomattavasti. Kehittämiskohteena tunnistimme tutkintokoulutuksen rakenteiden, käsitteiden ja aikataulujen yhdenmukaistamisen, mikä tukisi Taideyliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Minna Hiillos.

Asiantuntijaryhmän mukaan Taideyliopiston arvot nousevat ruohonjuuritasolta ja ohjaavat aidosti toimintaa. Henkilöstön ja opiskelijoiden välillä on hyvä keskusteluyhteys, joka näkyy vahvana yhteisöllisyytenä. Taideyliopistolla on myös kehittynyt kyky arvioida kriittisesti omaa toimintaansa.

– Olemme onnistuneet hienosti kehittämään yhteistä yliopistoamme ja sen käytäntöjä. Auditoinnin tulos on siitä erinomainen esimerkki. Auditointiryhmän esiin nostamat vahvuutemme: toimiva yhteys työelämään ja aktiivinen suhde alumneihin ovat erinomaisia lähtökohtia toiminnallemme, sanoo Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin hyväksymä auditointi merkitsee sitä, että yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Lisätietoja:
Riikka Mäki-Ontto
HR-ja palvelujohtaja
050 080 6161

Uutinen Karvin sivustolla