Taideyliopisto vetoaa päättäjiin taideaineiden opettajien yhdenvertaisen kohtelun puolesta

Musiikki ja kuvataide ovat kouluissa itsenäisiä oppiaineita mutta tanssi ja teatteri sisällytetään yleensä osaksi liikunnan tai äidinkielen opetusta. Opetushallitukselle, opetusvirastoille, Kuntatyönantajille ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle osoitetussa lausunnossaan Taideyliopisto esittää tanssin ja teatterin opettajien yhdenvertaista kohtelua muiden taideaineiden opettajien kanssa.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistuneet tanssi- ja teatteritaiteen aineenopettajat ovat opintojensa aikana suorittaneet vähintään 120 opintopisteen laajuiset aineopinnot sekä 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Näin ollen koulutus täyttää opetustoimen henkilöstölle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Silti valmistuneiden tanssitaiteen ja teatteritaiteen aineenopettajien työllistyminen peruskouluihin ja lukioihin on ollut ongelmallista eikä opettajien kelpoisuutta ole tunnustettu. 

”Nykytilanne asettaa taideaineiden opettajat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tanssia ja teatteria opetetaan kouluissa otsikon ’muu aine’ alla, jolloin opetusvelvollisuus on 23 viikkotuntia, kun taas musiikin- ja kuvataiteen opettajien opetusvelvollisuus lukioissa on 20 viikkotuntia. Lisäksi tanssin ja teatterin opetus on sidottu liikuntaan ja äidinkieleen, kun taas musiikkia ja kuvataidetta opetetaan kouluissa omina oppiaineinaan,” toteaa Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka.

Taideyliopisto esittää tilannetta korjattavaksi kolmella tavalla. Ensinnäkin Taideyliopistosta valmistuneiden tanssin- ja teatterinopettajien erityinen kelpoisuus aineenopettajan tehtäviin tulisi huomioida varsinkin painotettua tanssin tai teatterin opetusta antavien peruskoulujen ja lukioiden lehtorirekrytoinneissa. Toiseksi peruskoulun ja lukion viralliseen oppiaineluetteloon tulisi luoda uusi otsikko ’muut taideaineet’, joiden opettajien opetusvelvollisuuden tulisi olla sama kuin musiikin ja kuvataiteen opettajilla. Kolmanneksi tanssitaidetta ei tulisi sitoa osaksi liikuntaa eikä teatteria osaksi äidinkieltä ja kirjallisuutta. 

Taideyliopisto suosittaa myös, että ne opetuksen järjestäjät, jotka haluavat vaikuttaa taideopetuksen aseman ja oppilaiden hyvinvoinnin paranemiseen Suomessa, hyväksyisivät opetussuunnitelmiinsa yhä enemmän tanssitaiteen ja teatteritaiteen opetusta.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka sekä koulutusohjelmajohtajat Eeva Anttila(Tanssinopettajan maisteriohjelma) ja Riku Saastamoinen (Teatteriopettajan maisteriohjelma). Lue lausunto (pdf) kokonaisuudessaan täältä.
 

Lisätiedot:

  • Eeva Anttila, professori, Tanssinopettajan maisteriohjelma. +358 40 585 8415
  • Riku Saastamoinen, lehtori, Teatteriopettajan maisteriohjelma. +358 40 079 2037
    Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Lataa tiedosto