Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Taideyliopisto saavutti tutkintotavoitteensa vuonna 2017

Taideyliopiston tavoitteena on nousta koulutuksen ja tutkimuksen kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Yliopisto on kehittänyt oppimisympäristöään mm. lisäämällä opiskelijoiden mahdollisuuksia valita taidealat ylittäviä opintopolkuja. Yhteisten opintojen tarjontaa on kehitetty ja tutkintorakenteita ja opetussuunnitelmia uudistettu niin, että eri akatemioiden tarjontaa pystytään aiempaa joustavammin sisällyttämään tutkintoihin. Opiskelijoiden työelämävalmiuksia on parannettu aktiivisesti osana perusopintoja.

Vuonna 2017 yliopisto ylitti sekä tohtorintutkintoja että kandidaatintutkintoja koskevat tavoitteensa, maisteritavoitteesta jäätiin 16 tutkintoa, mikä johtui pääosin Teatterikorkeakoulun sisäänottorytmin vuosivaihteluista. Kauden 2017–2020 maisteritavoite kolmen vuoden keskiarvon mukaan tarkasteltuna kuitenkin saavutettiin. 

Suomalaisen yliopistosektorin kokonaisrahoituksen leikkaukset näkyivät myös Taideyliopistossa ja yliopiston taloudellinen tilanne kääntyi vuonna 2017 laskuun. Varautuakseen rahoituksen vähenemiseen Taideyliopisto laati n. 5,5 miljoonan euron sopeutumisohjelman vuoteen 2020 mennessä ja irtisanoi yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen kymmenen ihmistä yliopiston palveluista. Henkilöstön kokonaisvähenemä palveluissa vuosille 2017–2020 on 28 henkilötyövuotta. 

Vuonna 2017 yliopiston toiminnan ylijäämä oli noin 2 miljoonaa euroa (vuonna 2016 toiminnan ylijäämä oli 3 miljoonaa euroa). Toiminnan kulut olivat 73 (72,7) miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli 57 (58) prosenttia ja tilakulujen osuus 25 (25) prosenttia. Yt-neuvottelujen ja muiden sopeuttamistoimenpiteiden kokonaisvaikutus näkyy täysimääräisesti vasta vuonna 2020.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 1,3 (0,5) miljoonaa euroa. Se koostui pääasiassa hyvässä markkinatilanteessa tehdyistä allokaatiomuutoksista ja sijoitusrahastojen vaihdosta syntyneestä ylijäämästä. Taideyliopiston Taide on lahja -pääomituskampanja onnistui erinomaisesti. Keräystulos oli 4,8 miljoonaa euroa, joka vastinrahan kanssa tuotti pääomaan yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Samalla jatkettiin pitkäjänteisen varainhankinnan ja yritysyhteistyön pohjan ja organisaation rakentamista.

Edellisten vuosien toiminnan ylijäämiä ja sijoitustoiminnan tuottoja ohjataan yliopiston kehittämiseen.

Vuosi 2017 oli Taideyliopiston viides toimintavuosi. Taideyliopiston kollegio vahvisti yliopiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 23.4.2018.

Lisätietoja
Jari Perkiömäki, rehtori, 050 384 3454

Lue lisää: Toimintakertomus ja tilinpäätös