Photo: Eeva Anundi

Taideyliopisto mukana ammattimuusikoiden sosiaalisen työn tutkimuksessa

Iso-Britannia tukee lähes miljoonalla punnalla hanketta, jossa tutkitaan neljässä eri maassa muusikoiden työtä konserttisalien ulkopuolella, ympäristöissä joissa musiikin voidaan nähdä vaikuttavan sosiaalisesti. Yksi hankkeen osapuolista on Taideyliopisto.

Tutkimushanke Music for social impact: practitioners’ contexts, work and beliefs on saanut Iso-Britannian Arts & Humanities Research Councililta (AHRC) yli 984 000 puntaa kolmeksi vuodeksi. Tutkimus suoritetaan Englannissa, Belgiassa, Suomessa ja Kolumbiassa. Professori Heidi Westerlund Sibelius-Akatemiasta edustaa Taideyliopistoa yhtenä viidestä yliopistosta, jotka osallistuvat tutkimukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan muusikoita, jotka toimivat esimerkiksi marginalisoitujen ryhmien parissa, konfliktin keskellä, vankiloissa tai kodittomien henkilöiden kanssa.

“Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ammattimuusikoiden omasta käsityksestä työnsä tavoitteista ja sen mahdollisista sosiaalisista vaikutuksista sekä siitä, millaiset tekijät vaikuttavat tämän kaltaisen ammatillisen työn arvostukseen. Näitä musiikin tuottamia laajempia toiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi yhteiskunnallinen osallisuus, voimaantuminen, yhteisön rakentaminen ja aktivismi”, Westerlund kertoo.

Tutkimuksessa tullaan analysoimaan muun muassa sitä, miten muusikoiden taustat, koulutus ja uskomukset vaikuttavat tapaan, jolla he tekevät työtään. Tulosten avulla pyritään löytämään vastauksia ohjaajien ammatillisen koulutuksen tarpeisiin, rahoitukseen ja hankkeiden arviointiin ja parhaiden käytäntöjen luovaan kehittämiseen.

Professori Westerlund johtaa Suomessa kahta mittavaa taiteentutkimuksen hanketta. ArtsEqual-hanke (2015-2021) on suurin taiteentutkimuksen hanke Suomessa. Se tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Monitieteellisessä, kuuden eri tutkimusryhmän hankkeessa on ollut mukana yli 80 tutkijaa eri aloilta. Lisäksi Westerlund johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Global visions -hanketta (2015-2020), jossa tutkitaan ja kehitetään kulttuurienvälistä musiikinopettajien koulutusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.

Ensi vuonna alkavassa Music for social impact -hankkeessa haastatteluja ja tapaustutkimuksia tehdään Suomen lisäksi Iso-Britanniassa, Belgiassa ja Kolumbiassa. Hanketta johtaa professori John Sloboda Guildhall School of Music & Dramasta Lontoosta. Muut konsortiopartnerit Taideyliopiston lisäksi ovat Royal Holloway, University of London, Ghentin kuninkaallinen konservatorio ja Fundación Universitaria Juan N Corpas Bogotasta.

 

Median yhteydenotot:

Heta Muurinen, tutkimusviestintä, Taideyliopisto

p. 050 569 2904, heta.muurinen@uniarts.fi

 

Guildhall Schoolin tiedote samasta aiheesta: https://urly.fi/1gyr