Photo: Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Taidesäätio Merita tukee nuoria lupauksia

Taidesäätiö Merita on jo kolmen vuoden ajan tukenut Kuvataideakatemiasta vastavalmistuneita maistereita. Tuki on tärkeintä silloin, kun se mahdollistaa uuden esiin nousemisen. Taidesäätiö Merita haluaa tukea nuoria ja lupaavia taiteilijoita, jolla on kyky vaalia ja uudistaa taidetta. Tänä vuonna 22 000 euron apuraha myönnetään ensimmäistä kertaa Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavalle.

Taidesäätiö Merita on toiminut pitkään suomalaisen taiteen ja taidehistorian tutkimuksen edistämiseksi. Kun säätiö halusi uudistaa apurahapolitiikkaansa, se etsi tapaa, jolla tukea voisi kohdistaa entistä vahvemmin taiteen tulevaisuuden turvaamiselle ja uudistumisen tukemiselle.

"Taideyliopiston Kuvataideakatemia tarjosi meille parhaimman kumppanimallin. Pystymme meille luontevalla tavalla tukemaan lupaavia, uransa alussa olevia taiteilijoita", säätiön asiamies Anu Kehusmaa kertoo.

Nuori taiteilijalupaus -apuraha on jaettu kolmena vuotena ansioituneelle Kuvataideakatemian maisteriopiskelijalle, viimeisimpänä biotaiteilija Lilli Haapalalle. Tänä vuonna kumppanuuden painopiste muuttuu ja apuraha jaetaan ensimmäistä kertaa Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavalle. Tohtorikoulutettavien tukeminen mahdollistaa taiteilijuuden ja taiteellisen tutkimuksen yhdistämisen tavalla, joka tukee Taidesäätiön tarkoitusta ja tavoitteita.

"Taiteellinen tutkimus on uudehko osa-alue tutkimuksen kentässä ja Taideyliopisto on toiminut kansainvälisenä edelläkävijänä sen kehittämisessä. Apurahamme on myös kunnianosoitus tälle työlle", Kehusmaa jatkaa.

Kuvataideakatemian dekaani Jan Kaila jakaa käsityksen taiteellisen tutkimuksen tukemisen tärkeydestä.

"Taiteellisen tutkimuksen avulla ei ainoastaan tuoteta uudenlaista taidetta ja taiteen tekemisen menetelmiä, vaan luodaan myös syvempää ymmärrystä taiteen merkityksestä ja muutosvoimasta. Siksi olemme erityisen kiitollisia siitä, että Meritan taidesäätiö on päättänyt kohdistaa tukensa nimenomaan tohtorikoulutettavalle", Kaila sanoo.

Kumppanuudella on alusta asti haluttu mahdollistaa riippumattoman ja tinkimättömän taiteen tekeminen ja tukeminen. Siksi apurahan käyttöä ei rajata, vaan palkinnon saaja voi käyttää tuen haluamallaan tavalla esimerkiksi materiaaleihin, matkakuluihin tai elinkustannuksiin. Toiveena on, että apuraha auttaa sen saajaa yhtäältä opintojen loppuun saattamisessa ja toisaalta luo pohjaa valmistumisen jälkeiselle taiteellisen tutkimuksen uralle. Taidesäätiö peräänkuuluttaa tuen kohdistamisen tärkeyttä juuri tässä murrosvaiheessa.

"Toivomme, että myös muut säätiöt seuraavat perässämme, sillä taiteellisen tutkimuksen tohtorinopintoihin sekä opintojen jälkeiseen tutkimukseen tarvitaan uusia rahoitusinstrumentteja", Kehusmaa summaa.

Apuraha myönnetään ensimmäistä kertaa tohtorikoulutettavalle keväällä 2019. Apurahan saaja julkaistaan Venetsian biennaalin yhteydessä toimivan Taideyliopiston Tutkimuspaviljongin ohjelmassa.