Syksyn taideoppilaitosten rehtoripäivät

Taideoppilaitosten rehtoripäivät järjestetään tänä vuonna 27.09. - 28.09.2016 Musiikkitalossa, Sonore-salissa

Rehtoritapaamiset järjestetään puolivuosittain ja niiden teemoina ovat taideoppilaitosten ajankohtaisimmat aiheet ja kehittämiskohdat. Rehtoripäivillä luodaan katsaus siihen monipuoliseen kehittämistyöhön ja hyviin käytäntöihin, mitä taideopetuksessa on tehty ja mitä parhaillaan on menossa ja kehitteillä. Rehtoripäivien kautta saat kontaktin oppilaitosjohdon keskeisiin toimijoihin ja pääset mukaan suomalaisen musiikkikoulutuksen tulevaisuutta rakentavaan yhteistyöhön.

Syksyn 2016 seminaarin teemana on pedagogisen johtamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen uudet suunnat ja toimintatavat.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen