Suzanne Mooneyn kolumni: Taiteilijalla on esittämisen valta

Taiteilijalla on yhteiskunnassa erityinen asema: mahdollisuus kommentoida, arvioida, kyseenalaistaa ja tulla kuulluksi, sanoo nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtori Suzanne Mooney.

Videossa nuori nainen kävelee korkean, mustaksi maalatun aidan viertä ja vetää keltaisella liidulla aitaan pitkää, aaltoilevaa viivaa, uuden viivan aina edellisten lomaan. Työn nimi on ”Follow me” ja taiteilija Kuvataideakatemiassa vaihdossa ollut portugalilainen tohtoriopiskelija Flávia Costa.

Taiteilijaa kiinnosti piirtäminen tiedon tekona, kaupungin kartoittaminen ja kaupunkitilaan tutustuminen. Hän teki siitä hienovaraisen performatiivisen piirustuksen.

Aita, johon Costa reittinsä piirsi, on Taide- yliopiston vuonna 2021 valmistuvan uuden rakennuksen työmaa-aita Sörnäisissä. Se on yksi niistä monista paikoista, jonne kuvataideopiskelijat ovat parin viime vuoden aikana tehneet julkista taidetta.

Julkisen taiteen projektit ovat opiskelijoille tärkeitä, sillä ne mahdollistavat taiteen esittämisen laajemmalle yleisölle. Ne auttavat ymmärtämään, että julkisten teosten tuottamisessa on aina mukana paljon ihmisiä. Teosta ei tehdä yksin ja itsenäisesti omassa studiossa, vaan on otettava huomioon muutakin kuin taiteilijan oma intressi.

Aloitin tehtävässäni nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtorina elokuussa. Roolini opettajana on kaksijakoinen: siihen kuuluvat toisaalta käytännön työelämätaidot, kuten esiintymisvalmiuksien, apurahahakemusten kirjoittamisen ja verkostoitumisen opettaminen. Toinen puoli liittyy taiteilijan rooliin yhteiskunnassa: miten taiteilija voi osallistua julkiseen keskusteluun poliittisista ja eettisistä kysymyksistä?

Taiteilija ei toimi yhteiskunnan ulkopuolella, vaan on siinä sisällä yhtä lailla kuin kuka tahansa muukin. Mutta taiteilijoilla on lisäksi mahdollisuus kommentoida, arvioida, kyseenalaistaa – ja tulla kuulluksi. Se on etuoikeutettu asema. Kaikkien taiteilijoiden ei tarvitse osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tai vedota taiteellaan mahdollisimman suureen yleisöön, mutta kaikkien taiteilijoiden tulisi olla tietoisia taiteen voimasta ja omasta toimijuudestaan yhteiskunnassa.

Taiteilijoilla ei ehkä ole valtaa samassa mielessä kuin viranomaisilla tai hallituksella, mutta heillä on representaation, esittämisen valta. Taiteilijoiden tulee olla tietoisia moraalisesta ja eettisestä vastuustaan.

Suzanne Mooney
Taideyliopiston Kuvataideakatemian nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtori.

Kuva: Eeva Anundi

Teksti on julkaistu alun perin Taideyliopiston vuosikertomuksessa. Tutustu vuosikertomukseen pdf-muodossa.

Asiasanat