Suomen kulttuurirahaston apurahoja Taideyliopistolle

Suomen kulttuurirahasto myönsi Taideyliopistolle yhteensä 62 apurahaa, joista 11 kpl Kuvataideakatemiaan, 45 kpl Sibelius-Akatemiaan ja 6 kpl Teatterikorkeakouluun.

Suurimman apurahan, 40 000 euroa, Taideyliopistossa sai musiikin maisteri Anne Piirainen ja musiikin tohtori Kirill Kozlovski venäjänjuutalaisen Kreinin säveltäjäperheen musiikkia käsittelevän hankkeen toteuttamiseen.

Musiikin tohtori Piia Klemola-Välimäki sai eteläpohjalaista pelimanniviulismia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa. Muusikko Panu Pärssinen sai taiteelliseen työskentelyyn pienyhtyesovitusten tekemiseksi hoitolaitosmusiikkia varten ja työvälineiden hankintaan Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana 26 500 euroa.

24 000 euron apurahoja saivat useat taideyliopistolaiset:

  • Kuvataitelija Ville Andersson taiteelliseen työskentelyyn
  • Kuvataiteen kandinaatti Iisa Maaranen feminiinistä torjuttuna toiseutena käsittelevään taiteelliseen työskentelyyn
  • Ohjaaja esitystaiteilija Eero-Tapio Vuori työryhmineen Solaris esityksen valmistamiseen
  • Teatteritaiteen maisteri Outi Condit näyttelijän ruumiillisuutta, valtaa ja teknologiaa käsittelevän taiteellisen väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen

Tästä pääset lukemaan kaikki apurahojen saajat.

Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoja keskusrahaston kautta 26 miljoonaa ja maakuntarahastojen kautta lähes 13 miljoonaa euroa. Taiteellisten apurahojen keskisuuruus oli 17 000 euroa. Tieteen hakijamäärä laski noin 400 hakemuksella ja taiteessa 200 hakemuksella viime vuodesta.

Pelit olivat ensimmäistä kertaa mukana omana hakualanaan. Apuraha myönnettiin 8 pelille, jolla oli taiteellisia, kulttuurisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita.

Asiasanat