Photo: Taidetestaajat-verkkosivu

Suomen Kulttuurirahastolta 100 000 euroa Taidetestaajat-hankkeen tutkimiseen

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt lähes 100 000 euroa Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen tutkimushankkeelle. Tutkimushankkeessa tullaan arvioimaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta, joka tarjoaa kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa ohjaajiensa kanssa.

Tutkimushankkeessa ovat mukana professorit Kai Lehikoinen ja Eeva Anttila Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta ja professori Heidi Westerlund Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Hanke toteutetaan vuosina 2018-19.

”Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia” -tutkimusprojektissa tarkastellaan koulun ja taidelaitosten välisiä kytköksiä ja yhteistyötä. Tutkijat pohtivat muun muassa, minkälaisia kokemuksia hankkeeseen osallistuneilla koulujen ja taideinstituutioiden toimijoilla on ollut hankkeesta, toteutuivatko hankkeen tavoitteet ja mitkä ovat sen vaikutukset.

Tutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan kuvata ja selittää Taidetestaajat- hankkeessa koulujen ja taideinstituutioiden välistä toimintaa, vaan myös tuottaa tutkimusperustaisia toimenpidesuosituksia, joiden avulla koulujen ja taidelaitosten yhteistyötä voidaan kehittää.

Taidetestaajat-hankkeen nettisivut