Sibelius-Akatemiassa koulutettu taidejohtamisen ammattilaisia 20 vuotta

Koulutusvuosikymmeniä kunnioitetaan juhlakirjalla

 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arts Management -koulutus täyttää 20 vuotta. Sen kunniaksi julkaistaan kirja, joka pureutuu taidejohtamisen ja yrittäjyyden ajankohtaisiin teemoihin niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta. Tanja Johanssonin ja Mervi Luonilan toimittaman teoksen Making Sense of Arts Management: Research, Cases and Practices kirjoittajat ovat kaikki jollakin tavoin vaikuttaneet koulutuksen kehittämiseen - joko opiskelijoina, opettajina tai tutkijoina.
 
Sibelius-Akatemiaan perustettiin kansainvälinen Arts Management -maisteriohjelma vuonna 1997. Tätä ennen Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus oli jo useana vuonna järjestänyt kursseja muun muassa managerointiin ja musiikkibusineksen johtamiseen liittyen. Koulutus on koko ajan painottunut taideorganisaatioiden johtamiseen. Tärkeää on ollut yhdistää teoria ja käytäntö opiskelijalle mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kahdenkymmenen vuoden aikana ohjelmassa on koulutettu lähes 200 taidejohtamisen ammattilaista. Nykyisessä englanninkielisessä Arts Management -maisterikoulutuksessa korostuu kulttuuriyrittäjyys. Opiskelijoista noin 10% toimiikin alan yrittäjinä.

- Opiskelijoiden taidejohtamisen ja yrittäjyyden osaaminen on vuosien varrella noussut huimasti ja ala on ammattimaistunut. Meillä on ollut opiskelijoita 25:stä eri maasta, mikä on vahvistanut koulutuksemme kansainvälisyyttä. Yrittäjyyttä, rahoitusosaamista sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta painottamalla olemme pyrkineet vastaamaan taide- ja kulttuurialan muutoksiin, toteaa Arts Management -koulutuksen ainejohtaja, professori Tanja Johansson.

Koulutus valmistaa opiskelijoita ymmärtämään taidealan rakenteita, toimijoita ja muuttuvia olosuhteita sekä käyttämään osaamistaan taidealan erilaisissa hallinnointi- ja johtamistehtävissä. Maisteriopinnot antavat valmiudet myös jatko-opintoihin. Ensimmäinen taidejohtamisen tohtori valmistui vuonna 2017, ja alan jatko-opinnot ovat vakiinnuttaneet paikkansa Taideyliopiston tohtorikoulutuksessa.
 
Lisätietoja:
Professori, Arts Management -koulutuksen ainejohtaja Tanja Johansson
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 

 
Arts Management -koulutuksen juhlakirja Making Sense of Arts Management: Research, Cases and Practices (toim. Johansson, Tanja & Luonila, Mervi) julkistettiin 9. marraskuuta 2017 osana koulutuksen järjestämää 20-vuotisjuhlaseminaaria. Kirja on myytävänä Unigrafian verkkokaupassa.

Lisätietoja koulutuksesta