Sibelius-Akatemian tohtorikoulutukseen valittu uudet opiskelijat

Hakuaika Sibelius-Akatemian jatko-opiskelijaksi päättyi 9.2.2018. Tohtorikoulutuksen varsinaisiksi uusiksi opiskelijoiksi valittiin 14 henkilöä, joista 9 DocMus-tohtorikouluun ja 5 MuTri-tohtorikouluun. Tohtorintutkintoa valmisteleviksi opiskelijoiksi valittiin 

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa tohtorintutkinnon taiteilija-, tutkija- tai soveltajakoulutuksessa. Tohtorintutkintoja voi suorittaa klassisen musiikin, kirkkomusiikin, musiikin teorian, sävellyksen, kansanmusiikin, jazzin, musiikkiteknologian, taidehallinnon tai musiikkikasvatuksen alalla. Koulutus järjestetään kahdessa tohtorikoulussa, DocMusissa ja MuTrissa.

Sibelius-Akatemian tohtorikoulujen varsinaisiksi opiskelijoiksi valitut

DocMus-tohtorikouluun hyväksytyt:

 • Kirsi Aittola
 • Jouni Hirvelä
 • Matias Häkkinen
 • Henrik Järvi
 • Helga Karen
 • Uljas Pulkkis
 • Maria Puusaari
 • Kaisa Ranta
 • Markus Virtanen

MuTri-tohtorikouluun hyväksytyt

 • Hanna Backer Johnsen
 • Mikael Huhtamäki
 • Johanna Lehtinen-Schnabel
 • Jaakko Lukkarinen
 • Libero Mureddu

Lisäksi Sibelius-Akatemian tohtorikoulut tarjoavat valmistelevaa vuotta tohtoriopiskelijoina seuraaville opiskelijoille:

DocMus-tohtorikoulu

 • Line Johannesen
 • Aino Koskela
 • Maija Turunen
 • Yksi, joka ei ole vielä antanut suostumustaan nimensä julkaisuun verkkosivuilla

MuTri-tohtorikoulu

 • Hanna Fontana
 • Nina Höynälä
 • Katri Keskinen
 • Outi Niemensivu
 • Pia Pajala
 • Antti Snellman
 • Aleksi Tuomarila
 • Tomi Vartiainen
 • Lisäksi neljä, jotka eivät ole vielä antaneet lupaa nimiensä julkaisuun verkkosivuilla

 

Oikaisupyynnöt

Yliopistolain (L558/2009) 82 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää päätökseen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisumenettelystä annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikaisuhakemus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Hakemuksen on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Oikaisuhakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Mikäli toimitat oikaisuhakemuksen sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko-/aiheriville, mitä akatemiaa hakemus koskee. Oikaisuhakemuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot, vaatimukset sekä vaatimusten perusteet.

Taideyliopisto/kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C 00097, Taideyliopisto

Lisätiedot:

DocMus-tohtorikoulu: Sirpa Järvelä,  , 040 710 4286
MuTri-tohtorikoulu: Hannu Tolvanen,  , 050 568 0584

DocMus-tohtorikoulun kotisivut

MuTri-tohtorikoulun kotisivut

Lisätietoja musiikin alan tohtorikoulutuksesta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa