Mentori Paavali Jumppanen ja aktori Janne Oksanen

Sibelius-Akatemian mentorointiohjelmassa parasta vuorovaikutus ja jakaminen

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestyksessään viides mentorointiohjelma päätettiin mentoreiden todistusten jakoon ja Suvivirteen huhtikuussa 2018. Viimeisessä yhteistilaisuudessa osallistujat arvioivat lukuvuoden mittaisen prosessin antia ja antoivat palautetta ohjelman kehittämistä varten. Parasta ohjelmassa sekä mentoreiden että aktoreiden mielestä oli tänäkin vuonna vuorovaikutus, tutustuminen uuteen ihmiseen ja jakaminen. Haastavinta oli löytää yhteiset ajat tapaamisille. Myös tavoitteiden asettaminen tapaamiselle mainittiin muutaman kerran haasteita kysyttäessä.

Yhteistapaamisista pidettiin paljon ja niitä toivottiin yksi lisää. Mentorit kannattivat ajatusta yhdestä pelkästään mentoreille suunnatusta tapaamisesta. Mentoreiden mielestä Sibelius-Akatemian tulisi koulutuksen kehittämisessä vahvistaa työelämäyhteyttä ja järjestää työelämämiitinkejä. 

Lämmin kiitos vielä kerran kaikille mentoreille arvokkaasta panoksesta Sibelius-Akatemian opiskelijoiden tukemisessa. Mentorointiohjelma on tauolla lukuvuoden 2018-2019.

Maisterivaiheen loppusuoralla oleville opiskelijoille tarkoitettu Sibelius-Akatemian mentorointiohjelma on toiminut vuodesta 2013. Sen tavoitteena on madaltaa kynnystä työelämään siirtymisessä ja tarjota hiljaista tietoa työelämästä opiskelijoille. Vuosittain ohjelmassaan on osallistunut noin 20 opiskelijaa. Vuodesta -13 lähtien siihen on osallistunut yhteensä 80, joista 41 klassisen musiikin osaston opiskelijoita ja 39 Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolta. Ohjelma on kiinnostanut myös mentoreita, joista kahdeksan on ollut mukana kahdesti ja yksi kolme kertaa. Alumnitoiminnan yhteydessä syntyneitä uratarinoita voi lukea Sibelius-Akatemian Kuulolla-blogista