Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta etsii uusia julkaisuja tuotettavaksi 2020

 

Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta etsii uusia julkaisuja tuotettavaksi 2020. Hakuaika on 27.3.–16.4.2019. Jaossa on tulossopimusneuvottelujen perusteella osoitettu julkaisumääräraha kalenterivuodelle 2020. Tästä määrärahasta voi hakea rahallista avustusta julkaisuhankkeelleen.

Avustusta hakevan tulee ilmoittaa, mihin julkaisusarjaan hän esittää teostansa julkaistavaksi (ks. uniarts.fi/julkaisut). Mahdolliset muutokset myönnetyn rahoituksen käyttökohteissa tai määrissä tulee ilmoittaa julkaisutoimikunnalle viimeistään 15.10.2020.

Vain sähköisen hakulomakkeen kautta saapuneet hakemukset hyväksytään. Hakulomake löytyy osoitteesta:
https://my.surveypal.com/Julkaisuhaku_2020

Avustuksia myönnetään:

Avustusta voivat saada teokset, jotka edistävät Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta. Avustusta voivat saada myös monimuotoiset julkaisut. Huom. vertaisarvioiduissa julkaisuissa (DocMus-tohtorikoulun julkaisuja) käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin lopullisen julkaisuluvan saadakseen.

Avustusta voi hakea painosta, taitosta ja kielentarkastuksesta syntyviin kustannuksiin, mahdollisiin muihin toimituksellisiin kuluihin sekä kuvien tai tekijänoikeudellisen aineiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Avustusta myönnetään kuluille, jotka laskutetaan kalenterivuotena 2020. Julkaisujen tulee olla toteuttamiskelpoisia ja julkaistavissa pääsääntöisesti vuoden 2020 aikana. Avustus voidaan myöntää tietyin ehdoin, esim. vain sähköiselle julkaisulle ja tarvepainatukselle tai taittovalmiille käsikirjoitukselle, tai se voi kattaa vain osan kuluista. Tämä ilmoitetaan rahoituspäätöksessä, joka lähetetään hakijoille syyskuussa.

Avustuksia ei myönnetä:

  • Äänitteisiin, joilla on omat hakunsa (SibaRecords, kansanmusiikkiäänitteet).
  • Opinnäytetöihin: ne eivät ole osa tätä hakua, sillä SibA rahoittaa tohtorintutkintojen kirjalliset työt (EST) ja väitöskirjat (Studia Musica) muulla tavoin, ja maisterintutkielmia ei pääsääntöisesti julkaista painettuina.
  • Kirjoitustyöhön: sitä ei rahoiteta tästä hausta, vaan kirjoittajien oletetaan hakevan tätä varten erillistä rahoitusta tai sisällyttävän kirjoitustyön kokonaistyöaikasuunnitelmaan.

Sibelius-Akatemian julkaisutoimikuntan kuuluvat  Ulla Pohjannoro (pj), Markus Mantere, Maaria Harviainen, Marja Heimonen, Kaarina Kilpiö, Juhani Näreharju ja Henri Wegelius (siht.)

Lisätiedot:

Henri Wegelius, julkaisutoimikunnan sihteeri