Photo: Veikko Kähkönen

Sex nya gästprofessorer på Sibelius-Akademin 2020

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi har beslutat att bjuda in sex internationella stjärnor inom sitt område som gästprofessorer: pianisten Robert Levin, improvisationsexperten David Dolan, professorn och barytonen Andreas Schmidt, klavikordisten Lars Ulrik Mortensen, professorn i kulturpolitik Franco Bianchini och harpisten Emmanuel Ceysson. De kommer till Finland som en del av Sibelius-Akademins internationella gästprogram som inleddes i början av 2019.

Vi hoppas att de nya gästprofessorerna utöver att leda undervisning och konstnärliga projekt ska ge oss nya perspektiv på hur de studerandes konstnärsidentiteter och karriärplaner ska byggas och Sibelius-Akademins utbildningar utvecklas. Vi strävar efter att dra nytta av deras expertkunskaper, erfarenheter och kontakter på så många sätt som möjligt.

- Målet är att knyta internationella förebilder till Sibelius-Akademin som kan inspirera de studerande genom att visa hur man på olika attraktiva och intressanta sätt kan skapa och utveckla praktiker, innehåll och kunnande vad gäller konstframförande, berättar Sibelius-Akademins dekan Kaarlo Hildén.

Topproffs och studerande i internationellt samarbete från klassrummet till scenen

En del av de internationella proffs som har undervisat på gästprogrammet 2019 fortsätter under 2020. Ytterligare 21 nya professionella artister har bjudits in till programmet nästa år: Bleckblåsarna från Concertgebouworkestern Laurence Woudenberg, Katy Woolley, Omar Tomasoni, Miroslav Petkov, Hans Alting, Jörgen van Rijen, Perry Hoogendijk, kapellmästaren Larry Rachleff, ljudkonstnären Jana Winderen, violinisten Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, De Ridder Ensemble, gitarristerna Lorenzo Micheli och Matteo Mela samt folkmusikern Ale Möller.

Programmet grundades med stöd från Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Jenny och Antti Wihuris fond. De gästande lärarna arbetar sida vid sida med de studerande, huvudsakligen i perioder om ett eller två år. Tack vare det långsiktiga samarbetet kan studerande och lärare genomföra konstnärliga helheter utifrån olika uppslag, från klassrummet till konsertscenen.

Sommarkurser för pianister, bleckblåsare, ensemblesångare och experter på konstförvaltning

En del av gästprogrammet ingår i den internationella sommarskolan Sibelius Summer Academy som arrangerades för första gången sommaren 2019. Sommaren 2020 anordnas ett undervisnings- och konsertevenemang för bleckblåsare, en sommarskola i konstförvaltning och företagande samt en kurs för pianister med inriktning mot Ludwig van Beethovens samtida. Vidare återkommer sångensemblen Theatre of Voices, som gästade Sibelius-Akademin 2019, med en kurs.

- Syftet med Sibelius Summer Academy är att erbjuda utländska intressenter en möjlighet att bekanta sig med Sibelius-Akademin som utbildningsplats. Det ger också universitetets egna studerande tillfälle att studera under sommaren, konstaterar projektchefen Terhi Luukkonen.

Ytterligare information:

Projektchef Terhi Luukkonen
040 710 4368,  
www.uniarts.fi/visitorprogramme
www.sibeliussummeracademy.fi

Konstuniversitetets Sibelius-Akademis internationella gästprogram är ett program som kompletterar utbildningen på Sibelius-Akademin, till vilket man bjuder in ledande konstnärer inom sina specialgebit från olika håll i världen. 2020 har programmet bjudit in sex internationella toppar inom sina områden att verka som gästprofessor. Programmet genomfördes för första gången 2019. Programmet grundades med stöd från Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Jenny och Antti Wihuris fond.