Sibelius-Akatemiaan hakemisesta kiinnostuneille järjestettiin chat-tilaisuus

Sibelius-Akatemiassa tarjottiin 9. tammikuuta potentiaalisille kansainvälisille hakijoille mahdollisuus kysellä opiskelusta ja hakemisesta suorana verkossa. Admissions chat –tapahtumassa neljä opettajaa, neljä kansainvälistä opiskelijaa, suunnittelija Lotta Palin sekä Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén vastailivat kansainvälisten osallistujien kysymyksiin Facebook liven välityksellä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä tunnin mittaisessa tilaisuudessa kyseltiin aktiivisesti muun muassa valintakokeista sekä niiden sisällöstä ja aikatauluista.

Henkilökuntaa edustivat jazzin aineryhmän varajohtaja Sami Linna, jousten aineryhmän johtaja Päivi Arjas sekä kapellimestarikoulutuksen intendentti Arturo Alvarado. He muun muassa kehottivat valmistelemaan valintakokeisiin kappaleen, jonka tuntee parhaiten edustavan itseään ja taitojaan;  teoksen, joka tuo omat taidot ja parhaat puolet parhaiten esille.

- Tule valintakokeisiin rohkeasti sellaisena kuin olet, kehotti Arjas.

Live-tilaisuuteen osallistui myös neljä Sibelius-Akatemian kansainvälistä opiskelijaa, jotka kertoivat osaltaan omista kokemuksistaan yliopistossa. Klarinetisti, tohtorikoulutettava Lucy Abrams, musiikkiteknologian opiskelija Hugh Sheehan, GLOMAS-ohjelman opiskelija Meghan Stubbs ja orkesterinjohdon opiskelija James Kahane kertoivat kokemuksistaan Suomessa opiskelusta ja Sibelius-Akatemiasta.

- Kieli ei täällä ole suuri ongelma: suomalaiset puhuvat pääsääntöisesti mielellään englantia. Valintakokeita ei kannata hermoilla! Jury haluaa sinun pärjäävän hyvin, rohkaisee Abrams.

Opiskelijat kehottivat varautumaan kulttuurishokkiin mutta kiittelivät samalla Sibelius-Akatemian vapaata ja uusille ideoille avointa ilmapiiriä.

- Opiskelutoverit tekivät tänne sopeutumisen hyvin helpoksi ja ottivat avosylin vastaan. Yliopisto tukee visiotasi mutta pidä huoli, että sinulla tänne tullessasi on sellainen, että sinulla on näkemys siitä mihin haluat tähdätä koulutuksessasi, kertoi Stubbs

- Toivoisin, että yhä useampi tietäisi niistä mahdollisuuksista joita täällä on – haluan rohkaista ihan kaikkia hakemaan!, kiteytti Abrams.

 

9. tammikuuta järjestettyyn chattiin voi palata Facebookissa  ja Youtubessa.