Photo: Karoliina Pirkkanen

Seppo Kimanen: Klassisen musiikin uudet markkinat löytyvät idästä

Minkälaisia työelämän taitoja vaaditaan tulevaisuuden klassiselta muusikolta? Mihin suuntaan on menossa klassisen musiikin kenttä maailmanlaajuisesti? Mitä tekisi Mozart nykypäivänä? Pitkän linjan sellotaiteilija, kamarimuusikko, festivaalijärjestäjä, kirjailija Seppo Kimanen kävi Sibelius-Akatemiassa luennoimassa klassisen musiikin erilaisista näkymistä.

Musiikkialalla, kuten muuallakin, työelämä on muuttumassa nopeasti ja jo muuttunutkin radikaalisti. Kimanen toteaakin, että tulevaisuuden muusikon ei kannata rajata ammatillista kunnianhimoaan vain vaikkapa orkesterimuusikon tai opettajan pestiin. Freelance-työkenttä on tulevaisuudessa on yhä keskeisempi ja varteenotettavampi työllistymisnäkymä myös klassiselle muusikolle.

- Freelance-uraa voi verrata pienviljelyyn; elanto ei ehkä tule yhdestä yksittäisestä metsänharvennuksesta, mutta kun siihen yhdistetään vaikkapa viljelypalsta, marjastusta tai perunapelto, kokonaisuus tuo toimeentulon, Kimanen kuvailee.

Muusikolta freelance-ura vaatii monipuolisuutta ja avarakatseisuutta: täytyy tuntea omat vahvuutensa ja ymmärtää, mikä on realistisesti mahdollista. Kimanen toteaa, että freelance-kentällä muusikolla olisi hyvä olla toimivat verkostot, pitkän tähtäimen suunnitelma ja selkeät tavoitteet.

- Freelance-uraa kannattaa rakentaa pitkäjänteisesti – onnistunut keikka kerrallaan. Nykyisin paitsi työnhakijalla, myös työnantajalla voi olla hyvin herkkä taloudellinen asema. Vaatiikin taitoa keskustella palkkioista, huolehtia omista eduistaan ja kommunikoida erilaisten työnantajien kanssa yhä hajanaisemmalla työkentällä. Kaikenkaikkiaan tämä on ala, jossa voi löytää hurmaavia kollegoja ja ainutlaatuisia tilaisuuksia toteuttaa itseään. Pitää kuitenkin muistaa, että moni muu haluaa samaa. Kilpailulta ei voi välttyä, ja se voi olla epäoikeudenmukaistakin.

Mozart Bahamasaarilla

Musiikki on ihmiskunnan häviämätöntä omaisuutta eikä se tule katoamaan mihinkään. Kimasen vision mukaan klassinen musiikki saa kuitenkin tulevaisuudessa uusia ja totutuista poikkeavia käyttömuotoja. Tälle ajalle on tyypillistä se, että genrerajat häviävät.

- Säveltäjä voi esimerkiksi säveltää mihin tahansa haluamaansa tyyliin kunhan se saavuttaa vastakaikua. Tallennetun musiikin käyttö laajenee, sillä klassista musiikkia voi käyttää moneen: sen terveysvaikutukset tunnetaan, mutta sille on myös monia muita uusia käyttöyhteyksiä esimerkiksi elokuva- ja pelimusiikissa. Jos Mozart eläisi, hän todennäköisesti istuisi miljonäärinä Bahamasaarilla ja tekisi esimerkiksi filmimusiikkia ja mainossopimuksia isoille firmoille – tai miksei vaikkapa Broadway-musikaalin, Kimanen visioi.

Amatöörimuusikotkin aiempaa taitavampia

Musiikin parissa toimivat ovat usein järjestelmällisiä, ahkeria ja kunninanhimoisia. Tulevaisuuden kysymys onkin, kenellä on edellytykset ja taidot elättää itsensä alalla. Ikärakenteiden muutokset, kova kilpailu vapaa-ajasta ja myös muutokset elintasossa vaikuttavat vahvasti alan tulevaisuuteen.

- Amatöörimuusikkous voi hyvin ja tulee todennäköisesti kasvamaan. On nähtävissä, että aikanaan korkeallekin tasolle musiikkia harrastanut ikääntyvä väestö palaa soittimensa pariin työuransa loppupuolella tai sen päätyttyä ja jatkaa harrastustaan. Ja heidän tasonsa on usein erittäin hyvä. Sen sijaan ammattipuolella kilpailu on kovaa.

Toisaalta syntyvyys on laskussa monessa länsimaassa. Sen myötä myös klassisen musiikin osaajia työllistävät opetuspaikat ovat vähenemässä.

- Klassisen musiikin asema yhteiskunnassa on hyvin herkkä sille, mitä poliittisessa päätöksenteossa tapahtuu. Musiikkioppilaitosten tulisi avata oviaan ja luoda suhde mahdollisimman moniin perheisiin; rahoittajat ja poliittiset päättäjät tulevat rankaisemaan liian tiukoista sisäänpääsykriteereistä.

Katseet kohti itää

Kimasen mielestä on päivänselvää, että suurin kehitys länsimaisen taidemusiikin kohdalla tulee tapahtumaan Aasiassa, jossa perustetaan valtavasti uusia orkestereita ja konserttisaleja.

- On havaittavissa, että siellä tulevaisuudessa osa väestöstä ryhtyy harrastamaan klassista taidemusiikkia. Myös pienissä innostuneissa piireissä Intiassa on nähtävissä kiinnostusta klassiseen musiikkiin. Pitää muistaa, että miljardien väestöstä pienikin siivu on lukumäärällisesti suuri. Näissä maissa on kyllästytty materialismiin ja katseita on suunnattu henkiseen. Siihen yhteyteen sopii hyvin myös länsimainen klassinen musiikki.