SAR 2017 kokoaa taiteellisen tutkimuksen tekijöitä Helsinkiin

Taideyliopisto isännöi merkittävää kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen tapahtumaa 28.29.4.2017. Tapahtuma kerää Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun taiteellisen tutkimuksen tekijöitä keskustelemaan näkemyksistään, esittämään taiteellista toimintaansa sekä välittämään tietoa ja kokemuksia yli taide- ja tiederajojen. Uudenlaisten tutkimuksen tekemisen ja tiedon jakamisen tapojen ja niihin liittyvien poliittisten teemojen kautta taiteellinen tutkimus ottaa kantaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Konferenssin järjestävät yhteistyössä Taideyliopiston Taiteellisen tutkimuksen keskus ja kansainvälinen taiteellisen tutkimuksen seura Society for Artistic Research (SAR). Konferenssin teema Please Specify! Sharing Artistic Research across Disciplines korostaa rajojen yli kurottavaa yhteistyötä taiteen ja tutkimuksen kentällä.

Kaksipäiväisen tapahtuman aikana nähdään esityksiä ja puheenvuoroja muun muassa esittävien taiteiden, musiikin, kuva- ja elokuvataiteen sekä yhteisötaiteen aloilta. Tapahtuman teema kannustaa pohtimaan taiteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon ja ymmärryksen välittämisen keinoja ja jakamista yhteiskunnan eri osa-alueille. Miten välittää erilaisia tutkimuskohteita, metodeja, diskursseja, näkökulmia ja tietämisen tapoja? Kuinka niihin liittyviä oivalluksia voi soveltaa niin yksittäisissä taiteellisissa tutkimuksissa kuin yhteiskunnassa laajemminkin? Voiko tutkimuksen väline olla vaikkapa provokaatio tai populismi?

Taideyliopisto on luonteva isäntätaho tälle kansainväliselle tutkimustapahtumalle, sillä Helsinki on yksi suurimmista taiteellisen tutkimuksen monialaisista keskittymistä Euroopassa, kertoo Mika Elo, Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteellisen tutkimuksen professori.

Täällä on tehty taiteellisen tutkimuksen pioneerityötä, sillä sitä on harjoitettu jo 1990-luvun alusta lähtien, lisää Teatterikorkeakoulun taiteellisen tutkimuksen professori Leena Rouhiainen.

Konferenssin myötä Suomessa kuullaan ja nähdään ensi kertaa monia kiinnostavia taiteilijoita ja tutkijoita. Yksi pääpuhujista on luonnontieteen historian emeritusprofessori Hans-Jörg Rheinberger (Max Planck Institute for the History of Science, Berliini, Saksa), jonka tutkimus käsittelee uusimpia luonnontieteen saavutuksia kuten molekyylibiologiaa historiallisesta ja epistemologisesta näkökulmasta. Esityksessään Rheinberger tarkastelee taiteen ja tieteen luomisprosessien yhtymäkohtia.  Rheinberger on erinomainen esimerkki siitä, miten tieteidenvälisyys voi tuoda tutkimukseen uusia tulkintoja.

Konferenssin muut pääpuhujat ovat Simone Douglas (Parsons School of Design, New York, USA) yhdessä Sean Lowryn (University of Melbourne, Australia) kanssa, Catherine Laws (University of York, Englanti), Victoria Pérez Royo (University of Zaragoza, Espanja) yhdessä Vicente Arlandiksen (koreografi, Espanja) kanssa, sekä Esa Kirkkopelto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Ensimmäinen SAR-konferenssi järjestettiin 2010 Berliinissä, minkä jälkeen tapahtumaa ovat vuosittain isännöineet eri eurooppalaiset yliopistot. Society for Artistic Research (SAR) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon taiteellista tutkimusta edistävä yhteisö, jonka jäsenistö koostuu niin akateemisista tutkijoista kuin itsenäisistä taiteentekijöistä ympäri maailman.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Projektikoordinaattori Siiri-Maija Heino
siiri-maija.heino@uniarts.fi, p. 050 322 4428

 

www.sarconference2017.org