Photo: Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Saastamoisen säätiö haastaa kohtaamaan

Saastamoisen säätiö on tukenut Kuvataideakatemian nuorten taiteilijoiden kansainvälistymistä yhteensä lähes 1,6 miljoonalla eurolla. Lisäksi Saastamoisen säätiö lahjoitti Taide on lahja -kampanjaan miljoonan. Kansainvälistyminen on välttämätöntä, koska taide rakentuu vuorovaikutuksessa ja kehittyy erilaisten kohtaamisten kautta. Globaalissa yhteiskunnassa myös taiteen tulee kytkeytyä kansainvälisiin keskusteluihin ja pyrkiä rohkeasti ratkaisemaan yhteisiä haasteita.

Kuvataideakatemian ja Saastamoisen säätiön kumppanuus on rakentunut yhteiselle arvopohjalle ja halulle edistää yhteistyötä ja ajattelua yli rajojen. Avoimuus ja kansainvälisyys ovat Saastamoisen säätiön toiminnan ytimessä.

“Taide ei elä vain inspiraatiosta. Siksi tarvitaan vahvaa uskoa ja panostusta taiteilijakoulutukseen ja nousevien kykyjen nostamiseen kohti kansainvälistä tietoisuutta”, Saastamoisen säätiön puheenjohtaja Petteri Karttunen kertoo.

Vuodesta 2015 alkaneen kumppanuuden aikana säätiö on ollut vahvasti mukana rakentamassa Prognostics- sekä Saastamoinen Foundation Keynote -luentosarjoja, valmistuneiden kuvataiteilijoiden residenssiohjelmia Suomessa ja ulkomailla, sekä maisteriopiskelijoiden mentorointiohjelmaa. Yhteistyö on tuonut Suomeen merkittäviä puhujia, joiden johdolla on haastettu nykyisiä toimintatapoja ja käsitelty taiteen merkitystä ja muutosvoimaa globaalissa maailmassa. Residenssi- ja mentorointiohjelmilla puolestaan on tuettu nuorten taiteilijoiden kasvua ja kehitystä, sekä kykyä verkostoitua kansainvälisesti.

Kumppanuuden avulla on paitsi ylitetty kansainvälisiä rajoja, myös lisätty vuoropuhelua tieteen, taiteen ja teknologian välillä. Altistumalla uusille ympäristöille ja ajattelulle syntyy aidosti luovia ja yllättäviä ratkaisuja – siksi esimerkiksi uusimassa SPACE Art + technology -residenssiohjelmassa lähestymistapa on vahvasti poikkitieteellinen.

“Yhteistyö on hyvä esimerkki taiteen vapaudesta tutkia ja kyvystä käydä vuoropuhelua eri tieteenalojen kanssa. Taiteella on valtava potentiaali uudistaa yhteiskuntaa ja siksi vastaavaa yhteistyötä tulisi saada vahvemmin myös taiteilijoiden ja muiden toimijoiden välille”, Kuvataideakatemian dekaani Jan Kaila summaa.

Lue lisää: Saastamoisen säätiö