Pinja Nuñez tuo tohtorintutkinnossaan lavalle poikkeusoloissa syntynyttä, harvoin kuultua musiikkia

Sellotaiteilija Pinja Nuñez valmistelee tohtorintutkintoaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Tutkinnon keskiössä on yhteiskunnan ja taiteilijan suhde ja niiden välinen vuorovaikutus. Viidessä jatkotutkintokonsertissaan Nuñez lähestyy klassisen taidemusiikin poliittisuutta viidestä eri näkökulmasta, jotka heijastavat taiteen ja taiteilijan asemaa yhteiskunnassa sekä yhteiskunnan ja vallitsevan poliittisen tilanteen vaikutusta taiteeseen ja taiteilijoiden tuotantoon.
 

Yksi tohtorintutkintoprojektin konkreettisista tavoitteista on tuoda esille tuntemattomia teoksia ja siten laajentaa taidemusiikin kentän ohjelmistoa. Nuñezin kahdessa ensimmäisessä jatkotutkintokonsertissa kuultiin musiikkia neuvostovallan ajan unohduksiin jääneiltä säveltäjiltä ja keskitysleireiltä. Tulevissa konserteissa teemoina ovat naisten asema ja tasa-arvo sekä hengellisyys ja uskonnollisuus musiikissa. Konserttisarjan kokoava viides konsertti lisää aiheeseen nykyisyyden perspektiivin, ja ohjelmassa kuullaan muun muassa säveltäjä Max Savikankaan tilausteos. 
 
Pinja Nuñez toteaa, että verrattuna muihin taidemuotoihin länsimainen taidemusiikki on pitkään ollut omassa ”poterossaan” – se on mielletty omanlaisekseen linnakkeeksi yhteiskunnan ulkopuolella.

- Tutkintoprojektissani tarkastelen muun muassa sitä, mikä on esiintyjän vastuu suhteessa yhteiskuntaan – ja onko sitä? Minusta olisi tärkeää, että pystyisimme kyseenalaistamaan sitä traditiota mitä toistamme. Tuntemamme taidemusiikkiperinteen kaanonin ulkopuolella on paljon hienoa musiikkia joka jää usein soittamatta, sillä näemme vain sen historian ja perinteen, jonka olemme tottuneet näkemään. Traditio ei kuitenkaan ole ”taivaasta annettu”, vaan siihen ovat vaikuttaneet niin poliittiset, taloudelliset kuin kulttuurisetkin olosuhteet. Sitoutumalla tradition toistamiseen sitoutuu tahtomattaankin myös niihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja merkityksiin, minkä kautta traditio on syntynyt. Ajattelen, että on meidän velvollisuutemme modernissa yhteiskunnassa lukea tätä traditiota uusilla tavoilla, löytää merkityksiä myös kaanonin ulkopuolelta. Jos traditiota ei ole valmis kyseenalaistamaan, se muovautuu käsitteenä yhä lähemmäs konservatismia.

Nuñez on koulutettu ammattimuusikko. Tutkintonsa myötä hän haluaa määrittää muusikon työnkuvaa tavalla, jossa muusikon rooli nähdään osana yhteiskunnassa elämistä ja vaikuttamista.

- Taiteilija on aina tahtomattaankin riippuvainen siitä ympäristöstä missä hän toimii ja vaikuttaa. Mielestäni esiintyjällä on aika iso yhteiskunnallinen vastuu. Pyrin määrittämään esiintyjän kuvaa siten, että me olemme aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja toimijoita, ja välitämme tämän toimintamme kautta ajatuksia ja arvoja. Vaikka taideteosta pitäisi vain esteettisenä entiteettinä, joka ei ilmaise mitään itsensä ulkopuolista, sen luomisen prosessia ei voi irrottaa yhteiskunnasta.

Nuñez kokee, että esiintyvän taiteilijan näkökulma tuo arvokkaan lisän aiheisiin, jotka usein ovat olleet perinteisen musiikkitieteellisen tutkimuksen tarkastelun alla.

- Tutkimuksen ja tiedonkeruun kannalta on arvokasta, että muusikot pystyvät sanallistamaan omaa kokemustaan teoksista. Koen, että kaikki taustatyö, kirjoittaminen ja teosten sovittaminen vievät minua eteenpäin myös taiteilijana. Konserttisarjassa on mukana omia sovituksiani. Niiden kautta olen päässyt laajoihin aiheisiin kiinni myös henkilökohtaisella tasolla.

Viiden jatkotutkintokonsertin lisäksi Sibelius-Akatemian taiteilijakoulutuksessa valmistuvaan tohtorintutkintoon kuuluu kirjallinen työ, jossa Nunez lähestyy tutkintonsa aihepiiriä erityisesti naisen aseman ja tasa-arvon kautta.

- Aihe tuntuu luontevalta, sillä olen itse nainen ja toimin ammattimuusikkona tässä päivässä. Yhteiskunnallisen näkökulman lisäksi pystyn siis lähestymään aihetta myös omakohtaisesti. Pyrin kyseenalaistamaan joitain taidekoulutuksen ja kulttuurielämän rakenteista periytyviä arvoja ja kysymään, mikä on taiteilijan vastuu näiden arvojen tiedostamisessa ja eteenpäin välittämisessä.

Nuñez uskoo musiikin voimaan ja siihen, miten taiteella on mahdollisuus vaikuttaa yleisöön ja yhteiskuntaan.

- Toivoisin, että esiintyjätkin olisivat enemmän tietoisia niistä arvoista ja siitä historian kuvasta, jota välitämme esittämällämme ohjelmistolla yleisölle. 

Nuñezin toinen jatkotutkintokonsertti Sodan jaloissa - Sävellyksiä keskitysleireiltä järjestettiin Helsingin Musiikkitalossa 15.5.2019. Konsertti on kuultavana Yle Radio 1 -kanavalla ja Yle Areenassa 4.6.2019 klo 19.01