Photo: Aki-Pekka Sinikoski / Uniarts Helsinki

Pääkirjoitus: Taiteilijat aktiivisina vaikuttajina

"Haluamme olla luomassa tulevaisuutta, jossa taiteilijat, taiteen tutkijat ja pedagogit vaikuttavat yhteiskunnassa entistä aktiivisemmin", kirjoittaa rehtori Jari Perkiömäki Taideyliopiston vuosikertomuksessa.

Viisivuotias Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin koulu­tusta Suomessa. Tavoitteenamme on nousta koulutuksen ja tutkimuksen kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi. Uskomme vahvasti taiteen ja taidekasvatuksen merkitykseen tulevai­ suuden ongelmien ratkaisussa ja paremman elämän rakentamisessa. Visiomme taide tekee tulevaisuuden tarkoittaa sitä, että haluamme olla luomassa tulevaisuutta, jossa taiteilijat, taiteen tutkijat ja pedagogit vaikuttavat yhteiskunnassa entistä aktiivisemmin.

Nuorten taiteilijoiden koulutus on toimintamme ytimessä, mutta vahvistamme asemiam­me myös tutkimusyliopistona. Tutkimuksemme painopistealueet ovat taiteiden historia, taiteellinen tutkimus ja taidekasvatus, ja ohjasimme niille lisää resursseja kuluvalle vuo­delle. Monitieteinen konsortiohankkeemme ArtsEqual sai viime syksynä jatkorahoituksen Suomen Akatemialta. Suomen historian suurimmassa taiteentutkimuksen hankkeessa tarkastellaan sitä, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa­-arvoa ja hyvinvointia.

Yliopistomme kansainvälistyy nopeasti, ja uusista opiskelijoistamme jo viidennes tulee Suomen ulkopuolelta. Aloillamme on myös vahvat maailmanlaajuiset verkostot. Viime vuonna järjestimme toista kertaa yhdessä eurooppalaisten taideyliopistojen kanssa taiteellista tutkimusta esittelevän tutkimuspaviljongin Venetsian biennaalin yhtey­teen. Paviljonki sai osakseen myönteistä huomiota ja vahvisti taiteellisen tutkimuksen näkyvyyttä maailman yhdessä tunnetuimmassa taidetapahtumassa. Seuraavan kerran tutkimuspaviljonki järjestetään vuonna 2019. Sibelius­-Akatemiamme arvioitiin QS World University Rankings ­-yliopistovertailussa maailman kuudenneksi parhaaksi esittävien taiteiden alalla. Huikea sijoitus kertoo osaltaan vahvasta kansainvälisestä maineestamme.

Kehitämme jatkuvasti taiteen alat ylittävää koulutustarjontaamme, joista jo toimivina esimerkkeinä ovat musiikkiteatterin, äänitaiteen ja taiteilijoiden työelämävalmiuksien opintokokonaisuudet. Syksyllä 2019 käynnistämme myös kirjoittamisen maisteriohjelman, joka vahvistaa kirjallisuuden ja kirjoittamisen asemaa Suomessa ja mahdollistaa alan kansainvälisen kehittämisen.

Viime kesänä päättynyt Taide on lahja ­pääomituskampanjamme onnistui erinomaisesti. Lopullinen keräystuloksemme oli 4,8 miljoonaa euroa, joka valtion vastinrahan kanssa tuot­ti yliopiston pääomaan merkittävän 10,3 miljoonan euron lisäyksen. Jatkamme yksityisen rahoituksen ja kumppanuuksiemme määrätietoista kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Suuret kiitokset koko yliopistoyhteisölle työstä ensimmäisen viiden vuoden aikana. Lämmin kiitos hedelmällisestä yhteistyöstä myös yliopistomme lukuisille kumppaneille, rahoittajille ja muille arvokkaille sidosryhmillemme.

Jari Perkiömäki
​Rehtori

Teksti on julkaistu alun perin Taideyliopiston vuosikertomuksessa. Lue muita vuosikertomuksen juttuja täällä tai tutustu vuosikertomukseen pdf-muodossa.

Asiasanat