Otetaan julkinen taide käyttöön! Seminaari Seinäjoella 27.3.2019

Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeen seminaari 27.3.2019 Seinäjoella kaupungintalon valtuustosalissa klo 13–16

Monissa kaupungeissa on kiinnostusta julkiseen taiteeseen ja se tunnistetaan Suomessa melko hyvin. Ongelmana on usein, että hankkeita ei osata toteuttaa. Monesti ei tunnisteta niitä kohtia, joissa taide otetaan suunnitteluun mukaan tai ei tiedetä, miten konkreettisesti edetään; kenen pitäisi tehdä ja mitä? Iltapäivän seminaarissa käydään läpi Oulun kaupungin tapaa toimia ja kuullaan oululaisen taiteilijan ajatuksia prosenttitaiteen tekemisestä ja sen merkityksestä taiteilijalle. Lisäksi kuullaan mitä taide merkitsee vetovoimatekijänä kunnissa. Seminaari on osa Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankekokonaisuutta.

Taide kunnan vetovoiman lisääjänä ja laatutekijänä rakentamisessa

Taide on kunnan vetovoimatekijä. Teiden varsille sijoitettu taide toimii ”sisäänheittäjänä”, jolloin kiinnostus käydä tutustumassa kaupunkiin ja kuntaan kasvaa. Taide on parhaimmillaan osa kaupungin identiteettiä ja tekee alueesta vetovoimaisen. Elinympäristön laatutekijänä se edistää asukkaiden sosiaalista kanssakäyntiä ja mahdollistaa kohtaamisia.

Anna Rikkinen, Ornamo ry

Oulun Tilakeskuksen asenneilmapiiri ja toimintamuodot, rahoitusosuudet ja yhteistyöhankkeet taidemuseon kanssa

Oulussa on onnistuttu rakentamaan yhteisrahoituksellisesti mielenkiintoisia toteutuksia julkisen taiteen kentällä ja myös yksittäisissä teoshankinnoissa.

Jouko Leskinen, Oulun tilapalvelut 

Oulun taidemuseo julkisen taiteen tilaajana, osana yhteistyöverkostoja ja -prosesseja

Prosenttitaide vaatii monimuotoista ja moniammatillista yhteistyötä ja -rahoitusta onnistuakseen. Oulussa Kuvataidetyöryhmä vie kuvataiteen prosessia suunnittelusta kohti valmista teosta.

Tarja Kekäläinen, Oulun taidemuseo

Mikä merkitys prosenttiperiaatteella ja tilaustöillä on taiteilijalle. Miksi ne ovat tärkeitä ja mitkä ovat taiteilijan tarpeet näissä prosesseissa?

Taiteilijan rooli on muutoksessa. Prosenttitaide on luonut uuden mahdollisuuden tuoda taide näkyväksi arkeen.

Minna Kangasmaa, kuvanveistäjä Oulu

 

Seminaari on kaikille avoin ja siihen on vapaa pääsy. 
Tarkempi ohjelma ja lmoittautuminen 20.3.2019 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/taidekayttoon2

Lisätietoja: Petri Välimäki 040 710 4371 

Asiasanat