Photo: Kuva: “open data (scrabble)”, justgrimes, CC BY-SA

Open Access -viikko

22.-26.10. vietetään kansainvälistä Open Access -teemaviikkoa

Open Access -teemaviikon aikana Taideyliopistossa tuodaan esille erilaisia avoimuuteen, avoimeen julkaisemiseen ja tutkijoiden näkyvyyden lisäämiseen liittyviä palveluita esim. muistutetaan tutkijoiden viestintäkoulutuksesta, rinnakkaisjulkaisemisen oppaasta, tutkijatunnisteen hankkimisesta sekä avoimen tieteen verkkokurssista.

Open Access -julkaiseminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tieteen avoimuutta.

Lisätietoa teemaviikon aikana Artsista ja OA-viikon kansainvälisiltä sivuilta: http://www.openaccessweek.org/

 

Aineistonhallintaan tukea

Tutkimusaineiston elinkaaren eri vaiheisiin on hyvä kiinnittää huomiota jo tutkimussuunnitelmaa laadittaessa: avoimella tutkimusprosessilla ja aineiston hyvällä hallinnalla tavoitellaan tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden parempia mahdollisuuksia. Näin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen, hyödyntää päätöksenteossa, ja turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön. Samalla suunnitelmallinen aineistonhallinta säästää aikaa, helpottaa aineiston arkistointia ja sujuvoittaa aineiston avaamista. Tutkimusaineistosta huolehtiminen kuuluu myös hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Taideyliopiston kirjastosta saat tukea niin aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamiseen tarkoitetun työkalun DMPTuulin käyttöön kuin aineiston kuvailuun, avaamiseen ja pitkäaikaissäilytykseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja saat aineistonhallinnan oppaasta ja kirjastosta: ja harri.ollikainen@uniarts.fi.

 

Avoimen tieteen verkko-opetusmateriaali

Avoin tiede on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tiedettä ja toisaalta myös lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Se muokkaa tapaa tehdä ja kertoa tutkimuksesta, miten tutkimuksen tekoa ja tulosten jakamista rahoitetaan ja miten toimitaan yhdessä uudessa avoimessa kulttuurissa. 
 
Osa avoimuuteen liittyvistä kysymyksistä on selkeästi kansallisesti keskusteltavia, mutta enenevissä määrin avoimen tieteen kulttuurin mahdollisuudet ja haasteet jaetaan kansainvälisellä tutkimuskentällä. (https://avointiede.fi/toiminta)

Kansallinen avoimen tieteen verkkokurssi on kehitetty Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen puitteissa ja se on kaikkien suomalaisten yliopistojen vapaasti käytettävissä.

Verkkokurssi löytyy sivulta findocnet.fi > Open Science. 

Kurssia suositellaan käytettäväksi tohtorikoulutuksen ja ohjauksen tukena. Kurssi toimii myös johdantona avoimeen tieteeseen kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Alla olevan linkin takana on tarkemmat ohjeet kirjautumiseen ja opettajan oikeuksien saamiseksi sekä yliopistokohtaiset kurssiavaimet. Liitteestä löytyy myös vinkkejä resurssin käyttöä ajatellen.
Resurssin päivittämisvastuu on Helsingin yliopistolla.
Finnish Open Science Online Resource – ohjeita opettajille ja ohjaajille

Lisätiedot:
Annika Fredriksson ( )
Findocnet.fi
Artsista: https://artsi.uniarts.fi/fi/avoimen-tieteen-verkkokurssi

 

Uusi julkaisemisen opas neuvoo rinnakkaisjulkaisemisessa ja kuvien käytössä julkaisuissa

TaiYn uudessa julkaisemisen oppaassa neuvotaan kuinka rinnakkaisjulkaiset muualla julkaistun artikkelisi tai muun teoksen yliopiston digitaalisessa Helda-arkistossa, millaisia viittausoppaita yliopistossa on käytössä ja ohjaa miten kuvia voi käyttää julkaisuissa.

Linkki oppaaseen: http://libguides.uniarts.fi/julkaisemisenopas

Lisätiedot: Jenni Mikkonen ( )

 

Kuva: “open data (scrabble)”, justgrimes, CC BY-SA

Asiasanat