Oletko haaveillut sotilaskapellimestarin opinnoista?

Nyt on aika hakeutua ainutlaatuiseen musiikin ja sotilasuran yhdistävään koulutukseen.

Sotilaskapellimestarikoulutuksen opintojen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen puolustusvoimien sotilassoittokuntien kanssa noin neljänä-viitenä viikkona lukuvuodessa. Lisäksi opiskelijat suorittavat Maanpuolustuskorkeakoulussa joitakin johtamiseen ja esimieskoulutukseen liittyviä kursseja, joista sovitaan erikseen sotilaskapellimestarikoulutuksesta vastaavan Puolustusvoimien yhteyshenkilön kanssa. Muuten opinnot ovat yhteisiä yleisen puhallinorkesterinjohdon opintojen kanssa. 

Hakuaika Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan päättyy 25. tammikuuta 2019.

Sotilaskapellimestariksi hakevien valintakoe on samanlainen kuin puhallinorkesterinjohdon yleiseen vaihtoehtoon hakevien. Lisäksi hakijan on tultava valituksi Sotilasmusiikkikoulun opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemiassa voi opiskella pääaineena kuoron, orkesterin tai puhallinorkesterin johtamista. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien, oman opiskelijaryhmänsä sekä erilaisten opiskelija- ja ammattikokoonpanojen kanssa. Koulutuksessa käytettävät harjoitusorkesterit ja -kuorot koostuvat muiden aineryhmien opiskelijoista, jotka osallistumalla suorittavat omia instrumenttiopintojaan.

Lisätietoja hakemisesta Taideyliopistoon

Koulutusohjelmakohtaiset hakuohjeet musiikin johtamisen koulutusohjelmaan

Lisätietoja musiikin johtamisen opinnoista Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

Sotilaissoittokunnat Suomessa