Photo: AJ Savolainen

Nuppu Koivisto forskar i kvinnlig restaurangmusikverksamhet samt om kvinnliga tonsättare

Som forskare identifierar jag mig i hög grad som historiker, men mina studier innefattar även konstforskning. Jag upplever att den västerländska konstmusikens värld förändras långsamt. Både i Finland och utomlands spelar t.ex. symfoniorkestrarna  fortfarande sällan musik komponerad av kvinnliga tonsättare.

“Jag är utexaminerad från Helsingfors universitet och har avlagt en filosofie magisterexamen på sommaren 2014 och en filosofie doktorsexamen på hösten 2019 i ämnet Europas historia. Min doktorsavhandling handlar om kvinnliga salongorkestrar i storfurstendömet Finland.

Mitt forskningsområde i Konstuniversitetets Historiaforum anknyts på flera sätt till den aktuella kulturdebatten.  Kön, klass och etnicitet är teman som nyligen fått uppmärksamhet inom musikens historia, i synnerhet i samband med #MeToo-kampanjen. Till exempel i Hufudstadsbladet har det diskuteras om kvinnliga tonsättares produktion inom vår konsertkultur.

Jag fascineras mest över enskilda personer, deras liv och vardag. Att kartlägga kvinnliga musikers och tonsättares skeden på olika ställen i Europa under 1800-talet är ett spännande detektivarbete.  Kvinnliga musiker och tonsättare har uteblivit från musikhistoriens kulturella kanon. Det är utmanande att spåra personhistoriskt material som berör kvinnorna, såsom brev och dagböcker. I forskningsarbetet ingår även praktiska utmaningar, såsom att lära sig gamla skrivstilar och att upprätthålla språkkunskaperna.

Oftast använder jag förmiddagen till skrivarbeten och eftermiddagen till att läsa forskningslitteratur samt till administrativt arbete. Till min arbetsbeskrivning hör även undervisning. Mina favoritdagar är dagarna då jag besöker arkiven, då jag i lugn och ro får fördjupa mig i mitt forskningsområde. Jag åker även en del utomlands på arkiv- och konferensresor.

Man har först under senaste årtionden börjat utmana de könsfördelade strukturerna inom den västerländska konstmusikens historia. Man har inte tidigare ansett att kvinnornas musikverksamhet är någonting som just är värt att forska i. I synnerhet har kvinnor från anspråkslösa hemförhållanden, rasifierade kvinnor och kvinnor som spelar underhållningsmusik varit starkt marginaliserade.

Krossandet av glastaket pågår ännu bland orkesterledarna. #MeToo-kampanjen har i Finland tills vidare påverkat mera film- och teaterbranschen än musikvärlden. Det finns ändå hopp: till exempel Clara Schumanns 200-årsjubileum har fått mycket uppmärksamhet i medierna under denna höst.”

Nuppu Koivistos doktorsavhandling Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle – Naisten salonkiorkesterit ja varieteealan transnationaaliset verkostot Suomessa 1877–1916 finns även som elektronisk publikation och kan läsas på E-thesis -tjänsten.

Helsingin Sanomats artikel om Nuppu Koivistos doktorsavhandling

Asiasanat