Photo: Veikko Kähkönen

Näyttelijäopiskelijoille vapaus ja itseilmaisu vakituista työtä tärkeämpää, sanoo selvitys

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Teatterin Tiedotuskeskus TINFOn tuore Todellisuuksia ja tulevaisuuksia -selvitys kuvaa näyttelijäntyön murrosta ja työurien pirstaloitumista sekä parhaillaan opiskelevien odotuksia tulevaisuudelta. Selvitykseen vastasi 81 näyttelijää ja 48 nykyisin näyttelijäksi opiskelevaa. Selvityksen tarkempia tuloksia esitellään Helsingissä maanantaina 26. marraskuuta.

Todellisuuksia ja tulevaisuuksia -selvityksen mukaan näyttelijöiksi valmistuneet etsivät itseohjautuvasti uudenlaisia tapoja hyödyntää asiantuntijuuttaan yli ammattirajojen. Iso osa näyttelijöistä on freelancereita, eikä vakituinen palkkatyö ole pitkään aikaan ollut tyypillisin työskentelytapa. Freelancerius ei kuitenkaan välttämättä tarkoita katkoksia työuralla, sillä lähes puolet vastaajista (46,9 %) katsoi, että oma työura on ollut yhtäjaksoinen monista eri työnantajista ja erilaisista projekteista huolimatta. Lähes 70 prosentilla vastaajista (69,1 %) on ollut yhtenäinen työura, kun kokonaisuudessa huomioidaan myös yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa olleet, yrittäjänä̈ toimivat ja muilla tavoin työllistyneet.

Selvityksen mukaan kaupunginteatteriverkosto on näyttelijöiden merkittävin työllistäjä valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien teatterien kustannussäästöistä huolimatta. Vastaajista 43,2 prosenttia kertoi työskentelevänsä kaupunginteattereissa ja vastaavissa paljon, ja noin viidennes sanoi työskentelevänsä niissä jonkin verran. Parhaillaan näyttelijäksi opiskelevat eivät kuitenkaan ole kovin kiinnostuneita kaupunginteattereissa työskentelystä. Opiskelijoita kiinnostaa eniten työskentely ryhmämuotoisissa ja muissa ammattiteattereissa sekä produktiokohtaisissa tai muissa ryhmissä. Myös elokuvissa työskentely kiinnostaa: opiskelijavastaajista yli 90 prosenttia kertoi elokuvissa työskentelyn kiinnostavan paljon tai erittäin paljon. Elokuvat tarjoavat kuitenkin nykyisin työtä vain hyvin harvalle, sillä vain 10 prosenttia näyttelijäksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistuneista kertoi työskennelleensä paljon elokuvien parissa. 

Selvityksessä kartoitettiin myös näyttelijäopiskelijoiden motivaatiotekijöitä. Turvattua työpaikkaa ei pidetä tärkeänä motivaation kannalta, sen sijaan motivoitumisessa korostuvat näyttelijäntyön tarjoama mahdollisuus itseilmaisuun, yksilöllisyyteen ja vapauteen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Selvitys laadittiin kahden kyselyn pohjalta, joista ensimmäisen vastaajina oli 81 Teatterikorkeakoulun suomenkielisen näyttelijänkoulutuksen alumnia (opinnot aloitettu vuonna 2001 tai sen jälkeen). Toisen kyselyn vastaajina oli 48 koulutusohjelmassa parhaillaan opiskelevaa. Vastaajista 43,2 prosenttia oli miehiä ja 55,6 prosenttia naisia.

Tutustu Todellisuuksia ja tulevaisuuksia-selvitykseen (pdf).

Risteyksessä-seminaarissa aiheena näyttelijäntyö ja tulevaisuus

Todellisuuksia ja tulevaisuuksia-selvitys julkaistaan virallisesti näyttelijänkoulutuksen 75-vuotisjuhlaseminaarissa maanantaina 26. marraskuuta. Tilaisuudessa juhlitaan myös näyttelijänkoulutuksen sisällöistä kertovan teoksen Kesken - näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana julkaisemista. Artikkelikokoelma avaa tämänhetkisen professori- ja opettajakunnan kokemuksia opettamisesta ja oppimisesta.

Ohjelma:

17.30- 17.40: Avaussanat. Professori Elina Knihtilä, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma. 

17.40-19.00: Todellisuuksia ja tulevaisuuksia. Johtaja Hanna Helavuori Teatterin tiedotuskeskuksesta avaa 2000-luvulla opiskelleiden kokemuksia työelämästä ja parhaillaan opiskelevan sukupolven odotuksia tulevaisuudesta tilaustutkimuksen pohjalta. Moderaattorina toimii Elina Knihtilä.

19.00-19.20: Kesken – näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana. Teosta esittelee professori Malla Kuuranne kollegoiden kanssa.  Artikkelikokoelma avaa tämänhetkisen professori- ja opettajakunnan kokemuksia opettamisesta ja oppimisesta taidon ja tiedon äärelle.  

19.20-20.30: Siirtyminen Teatterikorkeakoulun kirjastopihalle ja maljannosto kirjalle. Vapaata keskustelua tekijöiden kanssa.

Juhlavuoden kirjan voi tilata Unigrafiasta: https://shop.unigrafia.fi/publisher/taideyliopisto/.

Risteyksessä-juhlaseminaari on osa Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman 75-vuotisjuhlallisuuksia. 

Lue lisää juhlavuodesta osoitteessa www.uniarts.fi/n75.

Risteyksessä-juhlaseminaari striimataan suorana lähetyksenä Taideyliopiston youtubessa. Katso lähetystä alta.

 

 

 

Lisätiedot:

Hanna Helavuori, johtaja, Teatterin Tiedotuskeskus TINFO
hanna.helavuori@tinfo.fi, p. 044 363 1722

Emilia Koivunen, viestintäpäällikkö, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 
emilia.koivunen@uniarts.fi, p. 046 921 5364