Photo: Mikko Rikala

Näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen: Taide voi muuttaa ahdistuksen sanoiksi ja teoiksi

Globaali ympäristönmuutos ahdistaa dramaturgi ja näytelmäkirjailija Ilja Lehtistä. Hän purkaa tunteet näyttämölle yhdessä jaetuiksi hetkiksi.

Miten taiteen kautta voi käsitellä ilmastokriisiä? 
– Elämme aikakautta, jossa globaali ympäristökriisi ja -katastrofi ovat jo läsnä kaikessa mitä teemme. Taide ja taitelijat eivät oikeastaan voi välttyä aiheen käsittelemiseltä, halusivatpa he sitä tai eivät. Kriisin vaikutukset elämäämme tulevat näkyviin lukemattoman monin eri tavoin, myös taiteessa. 
 
Miksi aihe on sinulle tärkeä?  
– Jotta tässä ajassa voisi ylipäätään työstää sitä, mitä on ihmisyys, hyvyys tai vaikkapa kauneus, ympäristönmuutos on otettava huomioon. Ilman sitä ei voi päästä kiinni olennaisimpiin kysymyksiin. 

Mitä ympäristöahdistukselle pitäisi tehdä? 
– Minulle taiteenteko on yksi tapa käsitellä ympäristöahdistusta. Ahdistus on usein hahmotonta ja mykkää. Taiteessa se on muovattavissa tunteiksi, ajatuksiksi, sanoiksi ja teoiksi. Näin sen voi saattaa käsiteltäväksi yhteisenä kokemuksena – vaikkapa teatterissa. Tunteiden jakaminen ja tiedostaminen yhdessä edesauttaa ympäristökriisin edellyttämää kollektiivista muutosprosessia.

Ilja Lehtisen ihmisen luontosuhdetta ja ympäristöahdistusta käsittelevä lopputyönäytelmä e l i n v o i m a sai kantaesityksensä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 2018.

Teksti on julkaistu alun perin Taideyliopiston Issue X -lehdessä, joka ilmestyi helmikuun Image-lehden välissä. Lue lisää: uniarts.fi/issuex.​

Asiasanat