Photo: Eeva Anundi

Musiikkiteatterikoulutus valmentaa ammattilaisia taidealojen rajalle

Syksyllä 2017 käynnistynyt musiikkiteatterikoulutus valmentaa moniosaajia.

– Toivon, että valmistuttuani minun ei tarvitsisi sanoa ”ei” millekään teatteriroolille sen takia, että minulla ei ole siihen tarvittavia taitoja, kiteyttää näyttelijäopiskelija Jonnakaisa Risto syyn opiskella musiikkiteatteria.

Muut opiskelijat nyökkäilevät hyväksyvästi vieressä. Kello lähestyy kuutta perjantai-iltana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, jossa on alkamassa musiikkiteatterin johdantoperiodin ensimmäinen tunti – ensimmäistä kertaa yliopiston olemassaolon aikana.

Musiikkiteatteriopetus ei kuitenkaan ole opettajille ja opiskelijoille uusi asia, sillä Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksessa sivutaan musiikkiteatterin eri lajityyppejä ja Teatterikorkeakoulussa työstetään joka toinen vuosi musiikkiteatteriproduktio. Nyt alkanut laaja-alainen musiikkiteatterin opintokokonaisuus olikin luonteva kehitysaskel, kun Taideyliopistosta löytyy saman katon alta niin teatteri- kuin musiikkiopetuksenkin huippuosaajat.

Tänä syksynä alkanut musiikkiteatterin opintokokonaisuus on kolmivuotinen pilottihanke, joka antaa 11:lle opintokokonaisuuteen valitulle opiskelijalle kattavat valmiudet musiikkiteatterin esittämiseen.

Tavoitteena on muodostaa toimiva ensemble, ja ensi keväänä yleisöllä on tilaisuus päästä näkemään, mitä opiskelijat ovat saaneet aikaan. Luvassa on kurssin tuotoksia esittelevä, avoin demoesitys, jota opiskelijat työstävät ohjaaja Samuel Harjanteen johdolla.

Opiskelijoiden taustat vaihtelevat musiikkikasvatuksesta näyttelijäntaiteeseen ja tanssiin. Heistä on tavoitteena koulia moniosaajia, jotka toimivat luontevasti ja ammattitaitoisesti taidelajien rajapinnalla. Jokainen opiskelija saakin perustaidot tanssista, ensemble-laulusta ja näyttelemisestä.

– Näiden taitojen opiskelua ja eritoten niiden yhdistämistä tarvitaan, jotta alalle saadaan jatkossakin vahvoja ja osaavia musiikkiteatterilaisia, kertoo musiikkiteatteria luotsaava näyttelijäntaiteen lehtori Markus Fagerudd.

– Pelkkä ääni tai näyttelijäntaiteen taidot eivät enää riitä Suomessa tai maailmalla, vaan täytyy osata myös liikkua, olla käsitystä rytmistä ja tilasta sekä osata erottaa teksti ja tulkinta, laulua opettava lehtori Sirkka Parviainen jatkaa.

Musiikkiteatteri on maailmalla valtavan suosittua, mistä ovat todisteena loppuunmyydyt esitykset New Yorkin Broadwaylla ja Lontoon West Endissä. Ne houkuttelevat yleisöä ulkomaita myöten.

Suomessakin musiikkiteatterin suosio on ollut kasvussa jo pitkään, mutta alaa vaivaa osaajapula. Varsinaisia korkeakoulutason musiikkiteatteriopintoja on tällä hetkellä tarjolla Taideyliopiston lisäksi vain Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Juttu on julkaistu Taideyliopiston tapahtumaliitteessä, jota jaettiin Helsingin Sanomien välissä 2.9.2017.