Musiikkikoulutuksen tulevaisuutta visioidaan Musiikkitalossa huhtikuussa

Minkälaisia muutoksia suomalainen maailmalla arvostettu ja tunnustettu musiikkikoulutusjärjestelmä tarvitsee, jotta se voi tulevaisuudessa parhaiten vastata jatkuvasti muuttuviin koulutustarpeisiin? Tähän kysymykseen pyrkii etsimään ratkaisua suomalaisen musiikkikoulutuskentän yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda kansallinen musiikkikoulutuksen visio vuoteen 2030. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia teki aloitteen yhteisen vision luomiseksi syksyllä 2018.

Visiota lähdetään luomaan kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Tarkoitus on vahvistaa yhteistä käsitystä koko koulutusjärjestelmän kehittämistarpeista ja -tavoitteista sekä tukea eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. Yhteinen visio tukee paikallista päätöksentekoa ja strategiatyötä kolmella tavalla: kuvaamalla kansallisen järjestelmän kehittämistavoitteet, selkeyttämällä työnjakoa ja vahvistamalla yhteistyömahdollisuuksia. Nyt käynnistyvän työn tulos - suomalaisen musiikkikoulutuskentän yhteinen tulevaisuudenvisio - esitellään Helsingissä 2020 pidettävässä International Society for Music Educationin konferenssissa, joka kokoaa Suomeen parituhatta musiikkikoulutuksen asiantuntijaa ympäri maailman.

- Musiikki ja koulutus ovat olleet osa Suomen menestystarinaa. Musiikkikoulutuksen edellytyksistä ja verkoston toiminnasta on kuitenkin huolehdittava nykyistä määrätietoisemmin ja järjestelmällisemmin. Se edellyttää yhteistä visiota ja tahtoa panostaa musiikkikoulutuksen kehittämiseen, toteaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén.

Yhteisen vision luomiseksi Musiikkitalossa järjestetään lauantaina 6. huhtikuuta Musiikkikoulutuksen visio 2030 -kutsuseminaari, johon toivotamme tervetulleeksi organisaatioidensa päätöksenteko- ja vastuurooleissa olevia toimijoita niin musiikin perusopetuksen ja vapaan sivistystyön, toisen ja kolmannen asteen koulutuksen kuin yksityisen sektorin ja liittojen kentiltä.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua 23.3. asti täällä.

 

Lisätietoa Musiikkikoulutuksen visio 2030-työstä ja -seminaarista:

Johdon suunnittelija Kaisa Johansson

Asiasanat