Musiikkikasvatus-lehdelle TSV:n vertaisarviointitunnus

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on syksyllä 2018 saanut käyttöön Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän vertaisarviointitunnuksen.

Tunnus on tarkoitettu tiedekustantajille, jotka haluavat merkitä julkaisemansa vertaisarvioidut kirjat ja artikkelit.

Käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että tieteelliset julkaisut läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Lisäksi kustantaja sitoutuu täyttämään muut käyttöoikeudelle asetetut ehdot. Lisää tunnuksesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan kotisivuilla

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996. 

Lehden päätoimittaja on Heidi Westerlund ja vastaava toimittaja Marja Heimonen.

https://sites.uniarts.fi/fi/web/fjme/

https://tsv.fi/